Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Autogordels

Vraag gesteld door E. Mooij op 13 juli 2021

Wat kunnen we doen omdat een autogordel bij de chauffeursplek in zijn laagste stand nog steeds de keel afklemt. Dat is gevaarlijk bij autobotsingen als de gordel zijn werk moet doen
 

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U merkt op dat de gordel op de bestuurdersplek in de laagste stand nog altijd de keel afklemt en u dat gevaarlijk lijkt bij aanrijdingen. U vraagt wat u kunt doen om die gordel toch veilig te kunnen gebruiken.

Ik wijs u voor de volledigheid op het onderstaande wetsartikel.

 

Artikel 59 lid 7

De autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden. Personen van 18 jaar en ouder en personen onder de 18 jaar die in de betrokken omstandigheden geen gebruik hoeven maken van een kinderbeveiligingssysteem, kunnen een voorziening gebruiken door middel waarvan het diagonale deel van de autogordel over de schouder wordt geleid. Onze Minister kan aan een dergelijke voorziening nadere eisen stellen.
In de RVV 1990 staat het volgende;

Er mogen geen niet originele voorzieningen (bij het voertuig of het goedgekeurde kinderbeveiligingssysteem behorende) worden gebruikt die de loop van de gordel over het lichaam beïnvloeden. De in artikel 59, zevende lid, RVV 1990 opgenomen uitzondering heeft tot doel volwassenen en kinderen bij wie door hun geringe lichaamslengte het schouderdeel van de gordel niet over de schouder loopt en die geen gebruik kunnen maken van een goedgekeurd en geschikt kinderbeveiligingssysteem de mogelijkheid te bieden een voorziening te gebruiken die de loop van dit deel van de gordel corrigeert.
 

U zou dus volgens het bovenstaande als uitzondering een gordelgeleider of versteller mogen gebruiken om de loop van het diagonale gedeelte te corrigeren. Ik kan u niet een specifiek product aanbevelen maar wijs u o.a. op dit artikel.