Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

APK verlopen in TR

Vraag gesteld door op 9 juli 2021

APK van mijn auto is verlopen in het buitenland (TR). Wat moet/kan ik doen?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Uw auto staat op dit moment in Turkije maar is de vervaldatum van de APK verlopen. U vraagt wat te doen.

APK verlopen: wat nu?

Het kan gebeuren dat je auto niet op tijd APK-goedgekeurd is, ook wanneer het voertuig op dat moment in het buitenland is. Artikel 11 van het Besluit Voertuigen is ingesteld om ruimte te geven alsnog aan de APK-keuringsplicht te voldoen. Volgens dat artikel mag het voertuig tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan (je mag er dus niet mee rijden!), zonder dat de RDW een registercontrole uitvoert. Na deze periode moet het voertuig APK-goedgekeurd zijn of moet de geldigheid van het kenteken geschorst zijn. In het laatste geval mag het voertuig niet op de openbare weg staan. 

Schorsen

Om boetes te voorkomen, is het dus mogelijk om de APK-verplichting tijdelijk stop te zetten. Dit heet schorsen  (Hiermee zet je overigens ook de verzekeringsplicht en het betalen van motorrijtuigenbelasting stop). Als je het voertuig bij de RDW laat schorsen dan hoeft hij niet meer APK-goedgekeurd te zijn. Maar je mag er dan ook niet meer mee rijden. Ook mag het voertuig niet op de openbare weg staan. Als de schorsing afloopt, moet je weer aan de APK-plicht voldoen. Je kunt de schorsing eventueel verlengen. Je mag met het voertuig rijden naar een APK-keuringsstation voor de APK-keuring, maar dan moet je het voor die dag ook WA-verzekeren. Als je rijdt, moet je de APK-afspraakbevestiging, met daarop de tijd, bij je hebben. Je mag alleen rond de afspraaktijd rijden van je woonadres naar het adres waar je de APK-keuring laat doen.

Dit zijn feitelijk de enige mogelijkheden zoals de RDW dat ook communiceert. De auto staat ver weg en is het niet mogelijk een APK vanuit Turkije snel te regelen. Een simpele oplossing is er dus niet en loopt u twee maanden na het verstrijken van de vervaldatum het risico op een boete van 159 euro. En anders is schorsen nog een optie maar een probleem blijft het.

 

Reacties

E. Yeyin

Auteur - 5 april 2024

Is apk keuring mogelijk in turkije want daar mag je auto 2 jaar blijven en ook rijden met NL kenteken

Jos

ANWB Expert - 12 april 2024

Er kan alléén in Spanje en België een door de RDW erkende APK verricht worden. Ondanks dat de Turkse overheid het toestaat twee jaar lang met een Nederlands gekentekende auto aldaar te rijden, blijft dus de APK plicht wel gewoon van kracht.

De autoverzekering heeft overigens als het goed is een aantekening opgenomen in de polisvoorwaarden, hoe lang een auto aan één stuk in het buitenland mag verblijven. Het is zeker raadzaam om bij een langdurig verblijf in het buitenland óók te kijken naar de restricties van de autoverzekering. Het kan zelfs zijn dan bij een langdurig verblijf in het buitenland de polis wordt ontbonden. Het is en blijft immers een NL gekentekende auto met de daarbij horende regels en voorwaarden, ook wanneer in dit geval Turkije een ruimhartig beleid hanteert omtrent het verblijf aldaar met een buitenlands gekentekend voertuig.