Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Defecte airco net buiten garantie

Vraag gesteld door op 20 mei 2021

Ik heb een BMW 218 (60.000 km) waar de verdeler van de aircocompressor (met magneetsluiting) defect is. Dealer geeft aan dat de hele compressor vervangen moet worden. De BMW is echter 3 jaar en 2 maanden. Helaas dus 2 maanden buiten de officiële garantieperiode. Nu komen de kosten voor mijn rekening. BMW wil echter maar 40% coulance op de gehele reparatie toepassen. Ondanks dat alsnog een hele hoge reparatieprijs. Mijn vraag is: heb ik alsnog recht op garantie? of een groter percentage coulance?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een BMW 218 uit 2018 met ongeveer 60.000 km op de teller. De fabrieksgarantie van 3 jaar na eerste toelating is onlangs verlopen. De dealergarage heeft geconstateerd dat de aircocompressor (met magneetsluiting) defect is en dat de compressor vervangen moet worden. De dealergarage heeft aangeboden om 40% van de reparatiekosten voor zijn rekening te nemen. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of het aanbod van de dealergarage redelijk is.

Garantie
Garantie is een toezegging dat een product bepaalde eigenschappen heeft en dat in het geval zou blijken dat het product niet voldoet, u recht heeft op kosteloos herstel of vervanging van het product. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie. Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Conformiteit
Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel door de verkoper. U zult in dat geval wel moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek, althans de oorzaak al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd.

Gebrek
Van een aircocompressor mag een gemiddelde levensduur worden verwacht van 8 tot 10 jaar of 150.000 km. Aangezien de compressor in dit geval veel eerder vervangen moet worden dan dat u mag verwachten, lijkt er sprake te zijn van een ondeugdelijk product. Als na onderzoek zou blijken dat de compressor defect is geraakt als gevolg van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud of een oorzaak van buitenaf die voor uw rekening en risico komt, dan heeft u geen recht op kosteloos herstel

Herstel
Het uitgangspunt bij de verplichting tot herstel op grond van non-conformiteit is dat het product in de staat wordt gebracht die voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper van het product mocht hebben. Als een product of onderdeel wordt vervangen door een nieuw exemplaar, kan het daarom redelijk zijn dat een gedeelte van de kosten voor rekening komen van de koper. De koper hoeft na herstel door de verkoper niet in een betere positie te raken dan in het geval waar een product zonder gebrek is geleverd.

Conclusie
U kunt geen aanspraak (meer) maken op de fabrieksgarantie. U kunt de verkoper wel aanspreken tot kosteloos herstel op grond van uw rechten bij non-conformiteit. Gelet op de verwachte levensduur van het onderdeel lijkt een andere dan door de verkoper voorgestelde verdeling van de kosten redelijk. Ik raad u aan om de verkoper het voorgaande voor te houden en het voorstel te doen om maximaal 33% van de kosten voor de reparatie te dragen. Mocht blijken dat het onderdeel bij aflevering wel voldeed aan de overeenkomst en dat het product dus niet non-conform was, dan zult u de herstelkosten moeten dragen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit en een stappenplan, verwijs ik u graag naar onze website.