Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Berekening schadevrije jaren door PSA private lease

Vraag gesteld door R. van Haarlem op 14 mei 2021

Bij de start van mijn huidig PSA private lease contract 5 mei 2018 was het aantal schadevrije jaren 20 (heb ik zwart op wit van mijn ASR tussenpersoon). In 2019 reed ik kleine blikschade, kosten €490). Volgens mij het het aantal nu 15 jaren. Immers, verzekerings maatschappijen hebben het aantal van minus 5 bij één schade afgesproken (als ik juist ben geïnformeerd).
Ik ben nu met PSA in onderhandeling voor een nieuw contract, waarbij de maandprijs €20 lager is bij 12jaren. PSA, in bezit van Keurmerk Private Lease, accepteert mijn 12 jaren niet vanwege de kleine schade in 2019. Vragen:
+ Is mijn redenatie gezien juist?
+ Kan ik dit afdwingen, zo ja hoe?
+ Zal ik het contract toch afsluiten, dus + €20, en later naar de geschillen commissie gaan?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een vraag over de opbouw- en het verlies van schadevrije jaren. U heeft een (kleine) schade geclaimd op uw verzekering in 2019 en had op dat moment 20 schadevrije jaren. De leasemaatschappij heeft het leasebedrag berekend op basis van 12 schadevrije jaren, terwijl u volgens uw berekening een hoger aantal schadevrije jaren heeft. Volgens uw berekening resteerde na de geclaimde schade nog 15 schadevrije jaren.


Schadevrije jaren
Voor het berekenen van de premie gaan verzekeringsmaatschappijen uit van het aantal schadevrije jaren zoals dit in Roy data wordt bijgehouden. Ongeacht het aantal opgebouwde schadevrije jaren boven de 16, valt verzekerde na een schade qua zuivere schadevrije jaren terug naar 10 schadevrije jaren. Dat lijkt misschien streng, maar in de praktijk zijn de verleende kortingen boven vijftien schadevrije jaren erg laag en maakt dat qua voordeel nauwelijks meer uit. Als je minder dan nul schadevrije jaren hebt en je claimt een schade bij je verzekeraar, kun je nooit verder terugzakken dan min vijf schadevrije jaren. Het minimum is min vijf schadevrije jaren.

Bonus-malusladder
Op basis van het aantal schadevrije jaren bepaalt de verzekeraar hoeveel premiekorting de schadevrije jaren opleveren. Iedere autoverzekeraar gebruikt zijn eigen tabel voor het vaststellen van de korting. Rijd je een jaar schadevrij, dan stijg je op de ladder en krijg je meer korting (bonus). Veroorzaak je schade, dan daal je juist op de ladder en stijgt je premie (malus).

Conclusie
U had in 2019 meer dan 16 schadevrije jaren (waarschijnlijk 21), toen een schade is geclaimd op de verzekering. U had na dit voorval nog 10 schadevrije jaren in 2019, per 5 mei 2021 heeft u zodoende (weer) 12 zuivere schadevrije jaren. Op de bonus-malusladder bent u na de kleine schade een aantal trede teruggevallen. Hierdoor had de schade waarschijnlijk geen of nauwelijks invloed op de hoogte van de korting op de premie.

Bij het sluiten van een nieuwe leaseovereenkomst, wordt uitgegaan van de opgebouwde schadevrije jaren, zoals geregistreerd in Roy data. Bij de overstap naar een andere verzekeraar of bij het sluiten van een nieuwe polis kunnen opgebouwde schadevrije jaren (meestal) worden meegenomen. De positie op de commerciële bonus-malusladder vervalt bij een overstap of beëindiging van een polis.

Mijns inziens gaat de leasemaatschappij terecht uit van 12 schadevrije jaren.

Graag verwijs ik u naar de website van stichting EPS voor meer informatie over de registratie van schadevrije jaren in Roy data. Voor algemene informatie over schadevrije jaren en de opbouw van korting op de verzekeringspremie, verwijs ik u graag naar onze website