Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe zit 't met schade ontstaan na inruil van de auto voor levering van de nieuwe auto?

Vraag gesteld door Y. Roudijk op 29 april 2021

Ik heb mijn auto ingeruild maar tussen de mondelinge en de schriftelijke overeenkomst is er een kleine schade(kras) op de oude auto ontstaan. Op een parkeerplaats, dader onbekend.  Hoe moet dit worden afgehandeld? Risico garage?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft uw auto ingeruild. Er is een mondelinge overeenkomst over de transactie. De werkelijke levering (de inruil, het moment van overdracht) van de auto heeft nog niet plaatsgevonden.

In tussentijd is er schade aan de auto opgetreden. Het risico van schade aan de inruilauto is pas voor de garage na werkelijke levering. Tot dat moment bent u verantwoordelijk voor levering van het product in dezelfde staat zoals op het moment van de koopovereenkomst. Kijk of er een oplossing is over herstel, een correctie op de inruilwaarde.

In de Bovag voorwaarden is het risico voor de auto vastgelegd in Artikel 5.

"Artikel 5 - Het risico voor de auto
1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument"
(Bron: Bovag voorwaarden)

Met dit artikel wordt ook de consument beschermd. Die zou ook niet accepteren dat de te kopen auto met schade wordt afgeleverd die op het moment van de koop nog niet aanwezig was.

Dat de mondelinge koopovereenkomst nog niet schriftelijk is vastgelegd maakt dit niet anders. Ook een mondelinge koopovereenkomst is geldig en bindend.