Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gewicht auto en aankoop

Vraag gesteld door op 6 april 2021

Ik heb onlangs een Volvo XC60 T5 uit 2016 aangekocht. Bij controle op de RDW site blijkt het gewicht 200 kg meer te zijn dan de vergelijkbare modellen via autoweek.nl. Dealer heeft de auto opnieuw ter keuring aan de RDW aangeboden. Auto blijkt echt 200 kg meer te wegen. (Amerikaanse import via Duitsland)

Vraag 1. Wat is de reden voor een zwaarder gewicht? (dealer had niet direct een verklaring)
Vraag 2. Is het brandstof verbruik substantieel hoger?
Vraag 3. Wat zijn nog andere nadelen, kan nog worden afgezien van de aankoop? (wegenbelasting, brandstofverbruik hoger)

Antwoord van Pieter

Antwoord van Pieter

ANWB Expert

U heeft vragen over het gewicht van de net aangeschafte Volvo.

Wanneer een auto ter keuring wordt aangeboden bij de RDW om een kenteken te verkrijgen wordt deze altijd gewogen. Terwijl bij een auto die via de Nederlandse importeur geleverd wordt er sprake is van een type goedkeuring. We zien wel vaker dat er hierdoor verschillen ontstaan. Wellicht door een andere meetwijze.

Er zijn echter twee gewichten die gebruikt worden: het zogenaamde ‘ledig gewicht’ en ‘massa rijklaar’. Op de site van RDW staat het volgende: De vermelding van het gegeven 'massa rijklaar' heeft geen enkele invloed op bijvoorbeeld de hoogte van de motorrijtuigenbelasting die u voor het voertuig moet betalen. Deze wordt berekend op basis van het ledige (leeg) gewicht van een voertuig. Is op uw kentekencard het gewicht in de rubriek ‘Massa rijklaar’ ingevuld? Trek dan daarvan 100 kg af om de gewichtsklasse te bepalen.
Wellicht is dit een verklaring voor 100 kilo.

De XC60 die voor de Europese markt gebouwd wordt komt uit de fabriek in Zweden. Voor andere delen van de wereld wordt hij gebouwd in China. Het zou kunnen dat er andere eisen gesteld worden in andere werelddelen en dat er om die reden ook andere materialen worden gebruikt, deze kennis hebben wij niet. Bijvoorbeeld dat het gewicht laag gehouden dient te worden ivm houderschapsbelasting, terwijl die in andere landen berekend wordt over aanschafprijs of motorinhoud waardoor het gewicht in mindere mate interessant is voor de fabrikant.

Om antwoord te geven op uw tweede vraag; een hoger gewicht van de auto zal er zeker voor zorgen dat de auto meer brandstof verbruikt. De grootste invloed op het verbruik zijn echter altijd de rijomstandigheden die u voor een groot deel zelf in de hand heeft.

Andere nadelen van een geïmporteerde auto zijn als eerste de handelswaarde. Deze is bij gebrek aan informatie uit het verleden vaak een stukje lager. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld apparatuur als het navigatiesysteem niet goed kan functioneren in Nederland.

De hoofdregel is dat koop bindend is en dus niet ongedaan kan worden gemaakt. Als de auto feitelijk niet zou voldoen aan de overeenkomst, als er bijvoorbeeld is afgesproken dat er een auto met een gewicht van 1200 kg geleverd zou worden en de afgeleverde auto weegt in werkelijkheid 1400 kg, dan zou de overeenkomst ontbonden kunnen worden vanwege non-conformiteit.

In sommige gevallen kan de overeenkomst worden vernietigd, bijvoorbeeld in geval van dwaling. Er is sprake van dwaling wanneer een overeenkomst wordt gesloten op basis van een onjuiste voorstelling van zaken. Bij een juiste voorstelling van zaken zou de koper de koop niet hebben gesloten of niet voor deze prijs. U zult dit als koper moeten kunnen bewijzen. Voor de koper geldt bovendien een onderzoeksplicht. Zaken die voor hem van belang zijn moet hij voorafgaand aan de koop bespreken.

Als de auto voldoet aan de koopovereenkomst en het gewicht verder niet ter sprake is gekomen, kunt u de koop mijns inziens niet ongedaan maken. Als ter sprake is geweest dat het een import auto betreft had u meer onderzoek moeten doen o.a. naar het gewicht. Als de verkoper echter gezwegen heeft over het import-verleden, dan had de verkoper u dit moeten mededelen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: Klachten na aankoop - ANWB.