Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Brandstofbesparing 95E10 vs 98E0

Vraag gesteld door E. Moen op 1 april 2021

In een van de antwoorden van de ANWB experts las ik “……..diverse studies die een meerverbruik van rond de 2% vonden bij tests met E10 en E5. 98E5 zal nog wat meer energie bevatten dan 95E5.”

Ik zou willen weten hoeveel de besparing is van het gebruik van 98E0 (zoals een V-Power of de Esso volgens specificatie van de leverancier vervat in document met titel Formula : EMD08012BNL
Product Name: Unleaded mogas 98 10S (Esso terminal BE) [W]) ten opzichte van 95E10.
Ik heb uitgebreid research gedaan over brandstoffen maar heb niet kunnen vinden wat het verschil is in calorische waarde van 95E10 vs 98E0.

Een andere vraag is of het inderdaad zo is dat bij voorbeeld Esso brandstof als RON95 distilleert en vervolgens door toevoegingen het octaan gehalte opwaardeert naar RON98 terwijl Shell een “straight’ RON98 distilleert.
Ik hoor graag van u.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt wat het verschil is in calorische waarde tussen de huidige E10 benzine en de E5 98 octaan zónder ethanol toevoeging zoals BP Ultimate, Shell V Power en Esso Synergy Supreme+.

Volgens TNO zijn auto’s met premium brandstoffen rond de 1% zuiniger, volgens het Duitse ADAC tussen de 0 en 2%. Zo’n klein verschil zal in de praktijk nauwelijks opvallen omdat rijstijl en verkeers- en weersomstandigheden een veel grotere invloed hebben.

Of het genoemde verschil ook geldt voor de volledig ethanolvrije E5 is niet duidelijk maar daar is ook geen specifiek onderzoek over bekend. En eerlijk gezegd verwacht ik niet dat daar nog een gericht onderzoek op zal plaatsvinden. De genoemde verschillen maken wel duidelijk dat een meerprijs van gemiddeld zo'n 13 cent voor een liter premium benzine zich niet moeiteloos laat terugverdienen door een beduidend gunstiger rendement. Sinds de introductie van E10 benzine is het marktaandeel van E5 wel wat gestegen maar voornamelijk door gebruikers die veel minder vaak tanken. Mogelijk klassiekers maar ook auto's die onder invloed van corona nog maar summier gebruikt worden.

Maar een concreet antwoord op het verschil in calorische waarde tussen E10 en E5 ethanolvrije benzine moet ik u helaas schuldig blijven. Misschien dat u dergelijke technische productinfo kunt opvragen bij bijvoorbeeld Shell en Esso ,óók wat betreft de RON98 benzine van beide merken, de wijze van distilleren.