Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Benzinetank kapot

Vraag gesteld door Th. Caspers op 6 april 2021

Bij mijn Citroën Picasso van 3 jaar oud met 70000 op de teller moest, omdat de auto stotterde, de benzinetank worden vervangen. Kosten €1600 waarvan €400 coulance van Citroën Nederland. Is hier sprake van “wettelijke garantie” of (non) conformiteit? Een tank moet toch een autolevenslang meekunnen?

Antwoord van Pieter

Antwoord van Pieter

ANWB Expert

U heeft een dure reparatie gehad aan de Citroën. Ik vermoed dat een deel van de €1600,- bestaat uit onderzoekskosten en dat het vervangen van de benzinetank geleid heeft tot de definitieve oplossing van uw probleem.

De benzinetank is geen onderdeel dat aan slijtage onderhevig is dus mag je zeker een levensduur verwachten die minimaal gelijk is aan die van de auto. Mits er geen sprake is van schade van buitenaf. Hier is dus zeker sprake van non-conformiteit.

Conformiteit
Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben, zijn afhankelijk van o.a. de aard van het gebrek, het bouwjaar en kilometrage van de auto. In beginsel moet u als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop.

Rechten bij non-conformiteit
Als een product gebrekkig is en dit gebrek al bestond op het moment van aflevering dan kunt u van de verkoper o.a. kosteloos herstel van het gebrek vorderen. De verkoper zal het gebrek binnen een redelijke termijn moeten oplossen of toestemming geven om het gebrek op zijn kosten, door een ander te laten verhelpen. Nadat u de verkoper schriftelijk hebt verzocht om herstel en de verkoper niet binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpt of wilt verhelpen, dan kunt u het herstel door een derde laten uitvoeren en de kosten op de verkoper verhalen.

Conclusie
U hoefde het gebrek niet te verwachten naar de aard van het gebrek, de kilometrage en bouwjaar van de auto. De fabrikant heeft het productieproces aangepast waardoor verondersteld mag worden dat tanks geproduceerd voor die wijziging niet goed functioneerden.

Ik raad u aan om het gebrek aan de verkoper voor te leggen en de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel op grond van art. 7:17 jo. 7:21 BW. U zult moeten bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aflevering. Op basis van de beschikbare informatie, voorzie ik daarmee geen problemen. Mocht de verkoper het gebrek niet op eerste verzoek willen verhelpen dan kunt u een technische expertise laten verrichten door een expertisebureau, bijvoorbeeld door DEKRA.

Als u er onderling niet uitkomt, kunt u om bemiddeling vragen bij de Bovag en/of het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.
 
Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.