Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

APK-keuring icm opgeschorte wegenbelasting

Vraag gesteld door op 22 maart 2021

Auto = camper
De wegenbelasting van de camper is opgeschort sinds oktober 2020. Op 5 mei'21 is een APK-keuring  keuring nodig. Ik heb een afspraak met de garage gemaakt voor 7 mei'21. Op welke (uiterste) datum moet ik de opschorting wegenbelasting beëindigen? Of anders geformuleerd; wat is de 1e dag waarop de camper weer in de wegenbelasting valt? Is dit de 7e mei? Of misschien de 8e mei?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Ik vermoed dat u uw camper heeft laten schorsen en dat uw vraag met name gaat over wat te doen wanneer de APK uitgevoerd moet worden.

Allereerst ter verduidelijking; zodra het kenteken van een voertuig is geschorst, is de eigenaar niet langer verplicht om het voertuig te verzekeren en is het voertuig (indien van toepassing) niet meer APK-plichtig. Ook hoeft er dan geen wegenbelasting meer betaald te worden. De auto mag niet op de openbare weg, dus ook niet in het buitenland.

Schorsing en APK
Verstrijkt de geldigheid van de APK tijdens de schorsingsperiode, dan moet je de auto laten goedkeuren vlak voordat de schorsing afloopt. Je mag met een geschorst voertuig voor de APK naar een APK-keuringsstation rijden. Dit hoef je niet vooraf bij de belastingdienst te melden. Als je op de dag van de APK-keuring wordt controleerd, dan krijg je weliwaar een vooraankondiging van een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. Maar er volgt geen naheffingsaanslag als je schriftelijk kunt aantonen dat je die dag een APK-keuring had. Dit kan met een kopie van het officiële APK-keuringsrapport met daarop het kenteken van uw motorrijtuig en de datum van de APK-keuring.