Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB Autokosten

Vraag gesteld door op 17 maart 2021

In de ANWB Autokostenberekening dient het aantal te verwachten km's per jaar te worden vermeld. Kan dit telkens per jaar een andere hoeveelheid zijn? In 2020 heb ik namelijk door corona erg weinig gereden (geen vakantie met auto en caravan) en wijkt dit sterk af van de normaal te verwachten kilometers. Dit kan ook het geval zijn voor 2021. Mag ik in de berekening voor de te verwachten km's tijdens de te verwachte bezitsduur voor de belastingopgave uitgaan van een schatting per jaar over de periode van de te verwachte bezitsduur en het totaal daarvan delen door het aantal jaren van de bezitsduur? Het resultaat daarvan is namelijk een vrij hoge km prijs.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over het ANWB autokosten programma m.b.t. het in te vullen jaarkilometrage.

Het uitgangspunt is zoals u terecht aanhaalt dat op basis van de geplande gebruiksduur je de over die periode het gemiddelde jaarkilometrage invult. Maar gedurende die geplande gebruiksduur kan er een gewijzigde situatie ontstaan.

Wanneer je bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar beduidend minder hebt gereden, dan bereken je eigenlijk gewoon weer een nieuw jaargemiddelde waar het programma dan mee rekent. U mag dus feitelijk elk jaar kijken wat op dat moment gedurende de geplande gebruiksduur de gemiddelde jaarkilometrage zou kunnen zijn. En door in dit geval corona maar ook door bijvoorbeeld ziekte, werk of verhuizing kan van jaar tot jaar de vlag er best ineens anders bijhangen. Ook wanneer u al een inschatting kunt maken voor de nog aankomende geplande gebruiksjaren, dan vult u naar eer en geweten in wat op dat moment de geplande stand van zaken is. Dan kan inderdaad onderaan de streep de kilometer kostprijs van jaar tot jaar best weleens wisselend zijn maar wel op basis van de feiten.