Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Drukgroep hoorbaar

Vraag gesteld door op 1 maart 2021

in januarie heb ik een auto gekocht met 3 maanden garantie (motor/transmissie) auto is 9 jaar oud 129000 op de teller, daarvan is de drukgroep hoorbaar. Dus ben ik terug gegaan om beroep te doen op de garantie. Vervolgens kreeg te horen van de monteur/verkoper dat het bij dit type versnellingsbak zo hoort geluid maken. terwijl ik op diverse sites en garage gelezen en gesproken heb kom ik tot de conclusie dat de drukgroep gewoon weg kapot is. De garage waar ik de auto heb gekocht is van mening dat het zo hoort en wilt er verder niets aan doen omdat de rest wel gewoon werkt,

Heb ik hier nou gelijk en moet de garage het oplossen of heeft de garage gelijk?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft onlangs een tweedehands auto gekocht en bent daarbij een garantie van 3 maanden op de motor en transmissie overeengekomen. Kort na de aankoop werd de drukgroep hoorbaar. De verkoper weigert nader onderzoek te doen of een reparatie uit te voeren. Volgens de verkoper hoort dit geluid bij de auto en maakt u geen aanspraak op kosteloos herstel onder garantie, omdat al het overige gewoon werkt. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie
Garantie is een toezegging van de verkoper dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de verkoper kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie. Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Beperkte garantie
In dit geval is de garantie beperkt tot 3 maanden en geldt de garantie alleen ten aanzien van de motor en de transmissie. U heeft de klacht gemeld binnen de garantieperiode. Omdat er sprake is van een beperkte garantie (alleen op motor en transmissie) heeft u alleen recht op kosteloos herstel als blijkt dat er iets ‘stuk’ is dat tot de motor en/of transmissie behoort. Onze automotive experts zijn van mening dat de drukgroep of druklagers onder deze garantie behoort te vallen.

Gebrek
Het lijkt er sterk op dat er een defect bestaat in de drukgroep, nu de verkoper dit afdoet als een ‘producteigenschap’, zult u moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek. Aangezien er sprake is van een garantieovereenkomst hoeft u niet te bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten of wat de oorzaak is van het gebrek. U bent alleen gehouden om aan te tonen dat er iets ‘stuk’ is.

Conclusie
De verkoper heeft uw vordering tot kosteloos herstel op grond van de garantieovereenkomst betwist. Het is aan u om te bewijzen dat er sprake is van een gebrek, als de verkoper ondanks (schriftelijke) ingebrekestelling weigert nader onderzoek te doen, dan kunt u het gebrek laten vaststellen door een onafhankelijk onderzoeksbureau zoals DEKRA. Als er inderdaad sprake is van een defecte drukgroep, dan kunt u de kosten van het onderzoek verhalen op de garantiegever. U hoeft niet te bewijzen dat u het gebrek niet hoefde te verwachten of dat het gebrek of de oorzaak daarvan al aanwezig waren toen u de auto kocht. Ik raad u aan om de verkoper (schriftelijk) aan te spreken tot onderzoek naar en herstel van het gebrek.

Voor meer informatie over garantie, verwijs ik u graag naar onze website.