Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Maximale lengte aanhanger met lading

Vraag gesteld door J. Beekman op 21 februari 2021

Ik heb een vraag over de maximale lengte van een aanhanger inclusief uitstekende lading.  Kan vinden over meerassige aanhanger 12 meter maar mag je dan ook nog uitsteken en zo ja , hoeveel?  Het gaat om het transport van twee caravans op een 12 meter 4assige schamel aanhanger.  Totaal zou hij ongeveer 2 meter uitsteken.  

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U wilt 2 caravans op een aanhangwagen vervoeren. U vraagt hoeveel de lading mag uitsteken.

De regels over het uitsteken van lading staan in de artikelen 5.18.11 t/m 5.18.18 van de Regeling Voertuigen. https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2011-01-01

Deelbare en ondeelbare lading
Bij het vervoeren van lading wordt een onderscheid gemaakt tussen deelbare en ondeelbare lading. Bij een deelbare lading is lading die binnen de afmetingen in of op het voertuig vervoerd kan worden. Ondeelbare lading is lading die u redelijkerwijs niet kleiner kunt maken of op kan splitsen, zodat deze niet eenvoudig in of op het voertuig te vervoeren is.
Ik weet niet of het vervoer van 2 caravans deelbare of ondeelbare lading is. Ik geef u daarom de regels voor ondeelbare en deelbare lading.

Ondeelbare lading
Voor ondeelbare lading geldt dat deze niet meer niet meer achter het hart van de achterste as uitsteken dan de helft van de afstand tussen het hart van de koppeling en de achterzijde met een maximum van 5 m.

Deelbare lading
Deelbare lading mag niet vóór aanhangwagen uitsteken. Aan de achterzijde mag lading niet meer dan 1 meter uitsteken, maar nooit meer dan 5 meter achter het hart van de achterste as. Verder mag lading niet meer dan 60 cm achter de bumper uitsteken, als de afstand tussen het wegdek en de lading meer bedraagt dan 55 cm.

Markeringsbord en verlichting
Lading die aan de voor- of achterzijde meer dan 1 meter uitsteekt moet zijn gemarkeerd met de voorgeschreven markeringsborden en extra verlichting.
Voor meer informatie over het vervoer van 2 caravans op een aanhangwagen kunt u misschien terecht bij Evofenedex.