Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

EGR klep vervangen bij VW Polo

Vraag gesteld door op 21 februari 2021

Polo blue motion; diesel.
EGR klep stuk vlgs garagehouder.
Kosten incl montage 1150 euro.
Zit er sjoemelsoftware in deze auto en is dit ontstaan na een update? Wij weten niet of dit heeft plaats gevonden na het uitlezen van eerder voorgedane storing.
Betaalt Pon een deel van de kosten?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een VW Polo met een defecte EGR klep en u vraagt of er een verband is met het sjoemelsoftware verleden van dit merk.

In theorie kan het zijn dat er inderdaad een update heeft plaatsgevonden. In ieder geval staat er geen terugroepactie geregistreerd bij de RDW en kan deze inmiddels zijn uitgevoerd. Of en wanneer valt voor ons helaas niet te achterhalen en hebben we in het verleden gezien dat een update redelijk kort daarna nog weleens o.a. EGR problemen opleverden.

Volkswagen AG heeft destijds een extra garantieregeling ingesteld voor bepaalde onderdelen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem waar de EGR klep ook onderdeel van uitmaakt. Daar staat o.a: ''Deze regeling geldt ook voor alle auto’s waarbij in het verleden de EA189-update als onderdeel van de terugroepactie 23R7 is uitgevoerd. Hierbij geldt de periode van 24 maanden vanaf de dag dat de EA189-update is uitgevoerd (indien aan alle voorwaarden is voldaan). De regeling is gebonden aan het chassisnummer (voertuig identificatienummer). Als een auto binnen een periode van 24 maanden van eigenaar wisselt, is deze regeling ook voor de nieuwe eigenaar beschikbaar''.

Op basis van het bovenstaande zou u een inschatting kunnen maken of die update wel uiterlijk 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Gezien de laatste tenaamstelling van het betreffende kenteken zou u dat dan ook moeten kunnen weten, en heeft dat vermoedelijk té lang geleden plaatsgevonden, dus voordat u eigenaar bent geworden. Dan is de genoemde regeling helaas niet van toepassing voor u. Daarbij komt ook dat we vóór de sjoemel periode ook al regelmatig bij deze spaardieseltjes EGR problemen tegen kwamen. Ik wil dus benadrukken dat het niet altijd sjoemelsoftware gerelateerd hoeft te zijn.