Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Terugroepactie Opel Ampera-E 20-C-189

Vraag gesteld door E. van der Hoeven op 3 februari 2021

Ik heb een Ampera-E van 2020 nu 21-01-21 terugroepactie ivm brandgevaar door hoogspanningsaccu auto kan spontaan in brand vliegen met andere software nu nog maar 90% accu opladen ipv 425 km nu nog max 250 km nu brandgevaar geminimaliseerd dus nog steeds brandgevaar. Opeldealer VanMill wil hier niks aan doen moet wachten dat OPEL met andere software komt dat accu weer volledig opgeladen kan worden.Contact gehad met OPEL.nl heb de indruk dat dit niet verholpen wordt probleem zit in de accu. Mijn vraag is dit bekend bij ANWB
 

Antwoord van Harm

Antwoord van Harm

ANWB Expert

 

Wat is het probleem?

U heeft in 2020 een nieuwe Opel Ampera e gekocht. Naar nu blijkt is de auto behept met een ernstig gebrek. De hoogspanningsaccu van de auto kan spontaan ontbranden (ter hoogte achterbank auto) met alle gevolgen en risico van dien. In de Verenigde Staten heeft voornoemde gevaar zich inmiddels meermaals verwezenlijkt.

Gelet op het mogelijke gevaar op lichamelijk letsel heeft Opel Nederland hiervan melding gemaakt bij de RDW, waarbij een terugroepactie is ingesteld.

Non-conformiteit / Waar heeft u recht op?

Nu de auto ondeugdelijk blijkt, voldoet deze niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst ingevolge artikel 7:17 BW.

Op grond van artikel 7:21 BW heeft u recht op kosteloos herstel of vervanging. Vervanging dient onder normale omstandigheden binnen een redelijke termijn te geschieden, bij gebreke waarvan de consument prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst verlangen ingevolge artikel 7:22 BW.

Op grond van artikel 7:24 lid 1 BW kan men daarnaast een schadevergoeding vorderen, waarbij de schade wel dient te worden aangetoond.

Voor een beroep op non-conformiteit is het essentieel dat u de verkoper in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. Opel Nederland is geen contractspartij.

Meer informatie over klachten na aankoop inclusief een stappenplan leest u op onze website. 

Wat heeft Opel tot dusver ondernomen?

Opel heeft haar klanten schriftelijk geïnformeerd over het ernstige gebrek en de gevaren. Inmiddels hebben vele updates elkaar opgevolgd. Medio augustus 2021 heeft Opel Nederland haar klanten bericht dat het accupakket zal worden vervangen voor een deugdelijk exemplaar met een verhoogde capaciteit en een hogere actieradius. Opel geeft op deze nieuwe hoogspanningsaccu een garantie van 8 jaar of 160.000 km

Na campagne 21-C-139 heeft Opel Nederland een compensatieregeling in het leven geroepen ter compensatie voor al het (financieel) ongemak en nadeel. De compensatie bestaat uit een dagvergoeding van € 10,00 tot aan de dag dat het accupakket is omgeruild.

Geschillencommissie Voertuigen

Mocht u er met uw dealer niet uitkomen, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, eventueel met hulp van uw rechtsbijstandsverzekering, mits u daarover beschikt.

==========

Update 17 maart 2023 door Michiel: 

De Geschillencommissie Voertuigen heeft recentelijk uitspraak gedaan ter zake Opel Ampera e en de compensatieregeling vanuit Opel (dagvergoeding van € 10.-).  

Centraal staat hier de vraag of de consument schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking komt en of de consument vergoeding van deze schade van de ondernemer kan verlangen.   

De commissie antwoordt beide vragen bevestigend.

‘De aangekondigde en doorgevoerde beperkende maatregelen zorgen voor een ontneming van gebruiksmogelijkheden hetgeen als een vorm van vermogensschade moet worden aangemerkt.’

Terugwerkende kracht  

Tot besluit oordeelt de commissie dat de compensatieregeling met terugwerkende kracht verschuldigd is (vanaf 1 september 2021), daar de consument van meet af aan heeft geklaagd, en noch de importeur noch de ondernemer daarop aanvankelijk hebben gereageerd en evenmin is gebleken dat de ondernemer de door de importeur in het leven geroepen regeling – tijdig – aan haar klanten heeft gecommuniceerd.

Lees hier voor de uitspraak