Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

AdBlue storingen

Vraag gesteld door op 26 januari 2021

Ik ben (de eigenaar van Ford Transit Custom, met een Euro 6 motor. Op 4 januari jl (2021) was er een storing in het AdBlue systeem, nota Ford van Mossel in Den Bosch:
" A Diagnose
Werkzaamheden
000001 Diagnose IVM AdBlue storing 93,84
Subtotaal 93,84
B Reparatie
Werkzaamheden
000001 Verstuivergat ontstoppen 61,00
Subtotaal 61,00
Kleinmateriaal 7,74
Milieuheffing 2,32
Factuurtotaal
Code % Bedrag ex BTW BTW Bedrag
2 21,00 164,90 34,64
Totaal excl. BTW EUR 164,90"

De storing kwam na 3 weken terug, factuur:
"A Adbluestoring is terug
Werkzaamheden
000001 Adbluestoring is terug 0,00
Subtotaal 0,00
B Diagnose
Werkzaamheden
000001 Diagnose M.B.T. AdBlue storing 164,22
Subtotaal 164,22"

Men heeft e.e.a. gereset en weet niet of het hiermee verholpen is. Zij vermoeden dat er ofwel een defect aan de betreffende sensor, dan wel aan de katalysator kan zijn, het is afwachten of het systeem weer een storing gaat melden.
De garage stelt dat noch de sensor, noch de katalysator op hun werking kunnen worden getest.

De oplossingsstrategie zal in het onverhoopte geval van weer een reparatie zijn:
Eerst de sensor (de goedkoopste reparatie) vervangen, en mocht daarna blijken dat de storing nog steeds optreedt, dan ook de katalysator. Beide zullen respectievelijk veel kosten met zich brengen.

De extra garantie op mijn auto is in juli jl. verlopen.

Mijn vragen zijn:
1. Klopt het dat alleen maar proefondervindelijk kan blijken waar de storing vandaan komt?
2. Is dit volgens uw expertise een acceptabele handelwijze?
3. Zijn er alternatieven?
4. Mag van deze auto (ca. 93.000 km) inderdaad niet worden verwacht dat hij na bijna 5 jaar vrij blijft van dit soort storingen?

NB: op Internet bieden diverse instituties aan om de AdBlue installatie te verwijderen of softwarematig uit te schakelen. Hoe staat u (los van milieueffecten) daar tegenover?

NB: De in mijn auto aanwezige standkachel heeft na aankoop ca. 14 reparatiemomenten gekend, laatstelijk bleek de ontvanger van de afstandsbediening niet te zijn gemonteerd. Nog geeft de standkachel een laag rendement, de garage verklaart dat door emissienormen geen hoge temperatuur kan worden bereikt.

Graag uw visies, uiteraard ben ik graag bereid om mee te werken aan een verder onderzoek door de ANWB of door deze aan te wijzen expert.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U bent de eigenaar van de genoemde Ford Transit Custom van bijna 5 jaar oud en met ongeveer 93.000 km op de teller. Recent zijn er twee AdBlue gerelateerde storingen geweest en heeft u naar aanleiding daarvan een aantal vragen. 

AdBlue zorgt ervoor dat schadelijke NOx in de diesel uitlaatgassen wordt omgezet in onschadelijke stikstof en waterdamp, met als gevolg een duidelijk afname van stikstofoxiden (NOx) ter verbetering van de luchtkwaliteit. AdBlue auto's voldoen aan de nieuwe Euro 6-emissienorm, die voor personenwagens in september 2014 van kracht is gegaan en vanaf september 2015 voor lichte bedrijfswagens zoals uw Ford Transit. 

Het is inderdaad dat dergelijk emissie bestrijdende componenten zoals roetfilters, EGR en AdBlue nog weleens kostbarere reparaties en storingen met zich mee brengen. Om die reden zijn er partijen die aanbieden het systeem uit te schakelen en software-matig weg te schrijven. Los uiteraard van het nadelige milieueffect breng je daarmee een nadrukkelijke wijziging aan in de typegoedkeuring. De auto voldoet immers aan de gestelde Euro 6-emissienorm dankzij in dit geval de AdBlue installatie. Dit verwijderen kan dus beschouwd worden als een milieudelict en zien we dat in de transportwereld nog weleens forse boetes voor worden uitgedeeld. En mogelijk dat in de toekomst de verplichte APK daar ook steeds gerichter naar gaat kijken, omdat deze verplichte keuring ook gericht is op de gestelde emissie eisen. Dus verwijderen is in meerdere opzichten sterk af te raden en kan in een voorkomend geval een boete van vele duizenden euro's opleveren.

Ik kan me voorstellen dat het handelen van de dealer u enigszins proefondervindelijk over komt. Maar het stellen van de juiste diagnose valt niet per definitie altijd in één keer te realiseren. Dat kan best pas uiteindelijk na een zeker genomen traject, na tussentijdse ingrepen, om ook bepaalde oorzaken en defecten te kunnen uitsluiten. Dus concreet vast stellen dat uw garage tot dusver onacceptabel heeft gehandeld is nu nog te voorbarig. Bovendien kan je die conclusie pas trekken wanneer het daadwerkelijke defect is gevonden, en je vervolgens dan kunt inschatten in hoeverre de garage daaraan voorafgaand onlogisch of onprofessioneel heeft gehandeld.

Een feit is wel dat los van het uiteindelijke gebrek, u een defect aan dit emissie bestrijdend systeem niet hoeft te verwachten. Het lijkt niet iets te zijn dat gerelateerd is aan gebruikersslijtage, rijstijl of rijomstandigheden. In zo'n geval zou u óók buiten de aanvullende garantieperiode nog altijd de verkoper in gebreken kunnen stellen. Wanneer er uiteindelijk sprake is van een defect component dat wat levensduur non-conform is, kunt u altijd nog een beroep dat op een volledige vergoeding of een verzoek doen tot coulance. Zie aanvullend onze pagina Stappenplan klachten na aankoop.

Wat de werking van de standkachel betreft is laag brandstofverbruik en minimale emissies tijdens gebruik vermoedelijk gerelateerd aan de gestelde ECE- goedkeuring en om die reden niet het volledige verwarmingsvermogen kan bereiken.