Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Onmogelijke parkeervakindeling bij elektrische laadpaal

Vraag gesteld door N. Duinisveld op 12 januari 2021

Op de van der Kooghplaats 10 te Dordrecht staat een Allego laadpaal waar 2 auto's zouden kunnen opladen. Echter de indeling van de parkeerplaatsen voldoet niet aan n.m.m. minimaal te stellen normen. De gemeente Dordrecht heeft mijn aanvankelijke klacht proberen op nietszeggende wijze af te doen, maar op mijn reactie dan maar naar de bevoegde wethouder te stappen werd ik onmiddellijk teruggebeld en nu wacht ik op een serieuze behandeling van mijn klacht. Mijn vraag is : kunt u eventueel exoertise leveren inzake een dergelijke kwestie? Hopelijk komt het niet zover, maar in het komende gesprek is het voor mij goed te weten dat ik op een dergelijke expertise een beroep zou kunnen doen.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U vraagt of u eventueel een beroep kunt doen op de ANWB experts als u vanwege een bepaalde kwestie er met de gemeente Dordrecht niet uitkomt. De kwestie gaat over de indeling van parkeerplaatsen voor elektrische auto's. Deze parkeerplaatsen voldoen volgens u niet aan de normen. Even voor alle duidelijkheid: Ik ga ervan uit dat u hiermee de parkeervakbreedte bedoelt. 

De steeds groter wordende auto’s in de afgelopen jaren hebben er toe geleid dat de normering (NEN 2443) voor de breedte van parkeervakken is herzien. Hierin is onder meer een minimale parkeervakbreedte van 2,40 meter en een voorkeur voor 2,50 meter opgenomen.

Als ik uw bericht zo lees, dan verwacht ik dat de gemeente Dordrecht met een passende oplossing komt.