Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ron 98 benzine

Vraag gesteld door J. Weeda op 5 januari 2021

Ron 98 benzine. Mijn auto is van het bouwjaar 1996.

Na enkele jaren van af en toe start problemen ben ik overgegaan op Ron 98 benzine, en waren de start problemen voorbij.

Nu echter doet het zich af en toe weer voor, maar dat is altijd na tanken van Ron98 bij een ander of verschillende tank stations.

Kan het zo zijn dat sommige tankstations het niet zo nauw nemen met wat er in de ondergrondse tank zit, en krijg ik daardoor niet altijd geleverd wat ze beloven. In dit geval Ron 98.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of er mogelijk wisselende kwaliteit is aan euro 98 benzine omdat u nogal wisselende ervaringen heeft.

Kwaliteitsnorm brandstof
Voor autobrandstoffen die in de EU verkocht worden gelden kwaliteitsnormen. Deze normering, in wetgeving vastgelegd, stelt eisen aan bijvoorbeeld de dichtheid, vlampunt, octaangetal, etc. Het betreft hier minimale (bv. octaangetal) of juist maximale eisen (bv. zwavelgehalte, of waterhoeveelheid) of minimum en maximum eisen (bv. viscositeit moet tussen die en die grens liggen). De kwaliteitsnormen zijn bekend als EN590 diesel en EN228 benzine. Stickers met deze normen zijn vaak zichtbaar op de pompen bij tankstations. Autofabrikanten hanteren brandstofvoorschriften waarin deze normen zijn opgenomen. In het instructieboekje van een benzineauto zal staan dat er (alleen) brandstof conform de EN228 specificatie gebruikt mag worden. Het gebruik van een andere brandstof (bijvoorbeeld ethanol) kan reden zijn tot afwijzing van de garantie. Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat bij alle pompstations in de EU brandstof moet worden verkocht die aan genoemde kwaliteitsnormen voldoet.

Verschillen tussen brandstoffen onderling
Ondanks de kwaliteitsnormering kunnen er wel degelijk onderlinge verschillen bestaan tussen brandstoffen. Eigenschappen als energie-inhoud, soortelijk gewicht (de hoeveelheid kg brandstof per liter) en toegevoegde waarde middels additieven kunnen - binnen bepaalde marges die de kwaliteitsnormering toelaat - verschillen. Dergelijk verschillen zouden in theorie verschillen in bijvoorbeeld brandstofverbruik kunnen veroorzaken. Hoe groot dit soort mogelijke verschillen zouden kunnen zijn laat zich eigenlijk alleen bij uitvoerige tests onder laboratoriumcondities (rollenbank) vaststellen. Dergelijke testresultaten kennen wij niet en zijn dergelijke tests vermoedelijk ook nooit uitgevoerd.

Een feit is wel dat een aantal E5 98 octaan benzine volledig vrij zijn van bio-ethanol. De premium brandstoffen BP Ultimate, Shell V Power en Esso Synergy Supreme+ zijn op dit moment bio-ethanol vrij. Het zou in theorie kunnen zijn dat u juist bij deze merken een positiever resultaat bemerkt.