Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kwetsbaar ventiel autoband

Vraag gesteld door T. v.d. Mosselaar op 27 december 2020

Betreft KIA Niro 2020

Bij het oppompen van een achterband brak het ventiel af.
De Wegenwacht heeft de achterband verwisseld.  (Overigens prima service) Daarbij bleek een flinke spijker in de achterband te zitten.
Zowel door de Wegenwacht als door Kwik-fit wordt bevestigd dat het aluminium van het ventiel van de nieuwere auto's zeer kwetsbaar is en snel kan afbreken.
Kia geeft aan dat dit niet onder de garantie valt.
Mijn conclusie is dat ik niet meer zelf de banden op spanning breng, maar dat door de dealer laat doen.
Heeft u meerdere vragen c.q. opmerkingen hierover? Graag uw mening

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Er hebben ons vaker klachten bereikt over te snel afbrekende ventielen van een Kia. Het heeft er alle schijn van dat de ventielen ondeugdelijk zijn. Normaal gesproken wordt een ventiel preventief vervangen als de band moet worden vervangen. In 2018 antwoordde mijn juridische collega Michiel op een soortgelijke vraag het volgende: 

"Instructieboekje KIA
In het instructieboekje wordt u geadviseerd maandelijks de luchtdruk van uw banden te controleren. Er staat niet vermeld dat u de banden op druk moet laten brengen door de dealer. Evenmin geeft KIA een waarschuwing of instructie voor het oppompen van de banden..

Wettelijke garantie
Het heeft er alle schijn van dat de ventielen ondeugdelijk zijn. In dat geval voldoet de auto niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst. Ofwel; er is sprake van non-conformiteit ex artikel 7:17 BW.

Terug naar leverancier
Voor een beroep op conformiteit dient u de verkoper (de importeur is immers géén contractspartij) in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen.

Bewijslast
Het is aan de dealer aan te tonen dat u de ventiel op ondeskundige wijze heeft gebruikt om de band op te pompen.

Reparatiekosten
Op grond van artikel 7:21 lid 2 BW komen de kosten voor rekening en risico van de verkoper (dealer). Indien u de factuur niet 'onder protest' of 'onder voorbehoud van alle rechten' heeft voldaan, dan heeft u zodoende er blijk van gegeven in te stemmen met deze reparatiekosten. Desondanks vind ik dat de KIA dealer uit coulance alsnog deze kosten voor zijn rekening dient nemen, tenzij u of een van buitenaf komend onheil heeft zorggedragen voor het defect aan het ventiel. Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.

OPROEP
Mochten meer ANWB-leden deze klachten ervaren, dan verzoek ik u uw klacht hieronder kenbaar te maken, opdat wij als ANWB in overleg kunnen treden met de importeur voor een passende oplossing."

 

Reacties

E. van Beers

Auteur - 6 december 2023

Ook ik twee weken geleden een gebroken ventiel gehad bij het oppompen van de band, bij mijn KIA Niro. (2021)
Ik heb aangegeven aan de reparateur dat ik deze rekening niet wens te  betalen. ( 7 jaar garantie)
De dealer zal contact leggen met KIA Nederland, maar weet niet of KIA importeur de zaak vergoed.
Tot op heden niet gehoord.