Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag men parkeren in een bocht?

Vraag gesteld door op 11 december 2020

In art 24 RVV staat dat men niet mag parkeren op een kruispunt. En volgens de definities in het RVV valt een bocht daar niet onder.
Volgens welke artikel zou ik niet in een bocht mogen parkeren?
Of mag dat (tegenwoordig??) wel weer.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Het is u opgevallen dat er geen parkeerverbod geldt voor het parkeren in een bocht, althans niet volgens het RVV 1990. U wilt graag weten of er een verbod bestaat tegen het parkeren in een bocht en op grond van welke regeling dit verbod dan geldt.  

Parkeerverbod
Op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 bestaat er geen verbod op het parkeren in een bocht op een doorgaande weg binnen de bebouwde kom. Bij kruispunten, een kruising of splitsing van wegen mag tot op een afstand van 5 meter niet geparkeerd worden, in de bocht van een doorgaande weg mag dit in beginsel wel.

Hinder en gevaar
Op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet 1994 is het echter een ieder verboden zich zo te gedragen dat een gevaar of hinder veroorzaakt kan worden. In een onoverzichtelijke bocht zal al snel sprake zijn van hinder van het overige verkeer, waardoor het alsnog verboden is, in die bocht te parkeren. Er zijn echter ook tal van voorbeelden waarin het parkeren in een bocht van een doorgaande weg, geen enkel probleem vormt.

Conclusie
Er geldt geen verbod op het parkeren in een bocht van een doorgaande weg. Als het parkeren echter gevaar of hinder veroorzaakt of kan veroorzaken voor andere verkeersdeelnemers is deze parkeeractie desalniettemin verboden.     

Voor meer informatie over de verkeersregels in Nederland verwijs ik u graag naar onze website.