Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mankement lease auto

Vraag gesteld door H. Wortelboer op 5 november 2020

Ik heb een leaseauto die niet voldoet aan de gestelde uitvoering zoals overeengekomen in het leaseplan.
De x-play navigatie functioneert niet.
Nu willen ze er een andere uitvoering in laten bouwen door de dealer maar daar komen update (dmv SD kaart vervangen) kosten overheen die ze dan voor mijn rekening laten komen.
Wanneer de oorspronkelijke versie wel had gefunctioneerd zou ik ook geen extra kosten hebben.
Dit probleem duurt al 4 maanden. Ik ben van dealer naar dealer gestuurd waarvoor ik ook al kosten en tijd voor heb gemaakt. Ook die wil de leasemaatschappij niet vergoeden. Het meest wrange hieraan is dat ik mijn keus op deze Toyota heb laten vallen juist vanwege dit systeem waar ik flink voor moet betalen. Anders zou ik een ander merk! hebben gekozen waarvoor ik 60 euro p/m minder voor zou moeten betalen

Beste ANWB, wat zijn mijn rechten en hoe pak ik dit aan
Zijn ze verplicht alle kosten voor rekening te nemen en wanneer ze voet bij stuk houden kan ik dan kostenloos het contract ontbinden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U leaset sinds mei 2020 een Toyota Aygo uitgerust met X-play. Het X-play systeem werkt niet, u kunt uw smartphone niet koppelen aan het systeem. Zowel de dealer die de auto heeft geleverd als de importeur zijn niet in staat gebleken het systeem werkende te krijgen. Er is u aangeboden om het X-nav-systeem in te laten bouwen. Het nadeel van het X-nav-systeem is dat dit jaarlijks moet worden geüpdatet. De kosten voor de update komen in dat geval voor uw rekening. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of u de kosten voor de updates moet dragen.

Conformiteit
Aangezien het X-play systeem niet werkt voldoet het product niet aan de overeenkomst. U bent immers de levering van een Toyota Aygo met X-play uitvoering overeengekomen. Als een product niet voldoet aan de overeenkomst is er sprake van non-conformiteit.

Rechten bij non-conformiteit
Als u als koper kunt bewijzen dat er sprake is van een gebrek, wat u niet hoefde te verwachten én dit gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan kunt u kosteloos herstel of vervanging vorderen.

Herstel of vervanging
Het herstel van het gebrek is niet mogelijk gebleken. Ook de importeur heeft aan u bevestigd dat zij het X-play-systeem niet werkend krijgen. Vervanging van de auto voor een exemplaar waarbij het systeem wel werkt, zou dan een mogelijke oplossing kunnen zijn. Het is alleen de vraag of de omvang van het gebrek, vervanging rechtvaardigt. De kosten van herstel of vervanging komen op grond van de wet voor rekening van de verkoper.

Door herstel of vervanging dient u in de positie te worden gebracht waarin u zou verkeren bij correcte nakoming van de overeenkomst. Een eventueel voordeel na vervanging mag worden verrekend.

Ontbinding
Als er geen herstel of vervanging plaatsvindt, omdat dit niet van de verkoper gevergd kan worden, dan heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden of de prijs te verminderen. Ook voor ontbinding geldt dat dit alleen mogelijk is als het gebrek ontbinding rechtvaardigt.

Conclusie
Het is duidelijk dat het gebrek, in ieder geval voor u van betekenis is. Gelet op de korte periode dat u de auto in gebruik heeft en het feit dat u vanaf de ingebruikname, geen gebruik heeft kunnen maken van het systeem, is vervanging van de auto mijns inziens mogelijk. Als u het niet eens kunt worden over vervanging, dan kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Ook het inbouwen van X-nav kan een oplossing zijn. Mijns inziens behoren de kosten voor de updates in dat geval niet voor uw rekening te komen evenals de kosten voor het ombouwen van het systeem. Het gaat immers in eerste instantie om slechts 2 updates van ongeveer € 200,- per jaar (de leaseovereenkomst loopt 3 jaar). In het geval dat u de auto na de looptijd overneemt, is het mijns inziens niet redelijk dat u de kosten voor het (duurdere) systeem niet draagt. Ook dit vraagstuk kunt u, als u er onderling niet uitkomt voorleggen aan de geschillencommissie.

Ik raad u aan het bovenstaande aan de leasemaatschappij voor te houden en zo nodig in gebreke te stellen. Het recht op herstel of vervanging volgt uit artt. 7:17 jo. 7:21 BW.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.