Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Benzine geur

Vraag gesteld door J. Bronkhorst op 7 november 2020

Soms na een rit, ruik ik een benzine geur in auto. Heeft u enig idee waardoor dat kan komen?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U ruikt benzinedampen wanneer u stilstaat met de auto.
 
Misschien dat er iets mis is met het actieve-koolstoffilter. Deze hoort bij het brandstofverdampingsregelsysteem en is ergens in de motorruimte gehuisvest. Dit filter moet de vrijgekomen benzinedampen opvangen die vrijkomen naarmate de tankinhoud slinkt. Uiteindelijk is dit ter bescherming van het milieu. Bij een niet goed werkend filter kunnen die dampen toch vrijkomen en via het ventilatiesysteem in het interieur terechtkomen. Al rijdend gaat deze damp mee met de rijwind en merkt u het niet meer op.
 
Een garagebezoek wil ik u zeker aanbevelen. Deze dampen zijn ook niet bevorderlijk voor de gezondheid. Misschien dat u bij een garagebezoek het koolstoffilter kunt opperen als mogelijke oorzaak. Uiteraard zal de garage het brandstofsysteem ook controleren op lekkage.  
 
Overigens kunnen uitlaatgassen in het interieur óók een benzine-achtige geur geven. Dat zou dan nog kunnen duiden op een uitlaatgaslekkage dat via het ventilatiesysteem binnenkomt óf een gebrekkige afdichting van de achterklep waardoor uitlaatdampen binnen kunnen komen. Maar gezien de aard van het verschijnsel, is het advies de garage daar toch nog op korte termijn naar te laten kijken, met mogelijk één van de twee genoemde verschijnselen als oorzaak.