Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garage

Vraag gesteld door D. Kok op 26 oktober 2020

Draagt een garage bij tot het behoud van je auto in vergelijking met een buitenparkeerplaats??

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of een garage een belangrijke positieve bijdrage levert aan het behoud van een auto.

Dat voordeel komt naar mijn mening pas tot uiting wanneer een auto summier gebruikt wordt en vaak lang in weer en wind ergens aan de stoeprand staat. Technisch gezien is het dan vooral voor bewegende delen nadelig wanneer de auto lang aan de weerselementen wordt blootgesteld. Wat carrosserie betreft helemaal wanneer de parkeerlocatie vooral onder bomen is gesitueerd waar vogels ook hun huisvesting hebben gevonden. Dan is regelmatig onderhoud aan de carrosserie wel nadrukkelijk noodzakelijker dan bij een binnenslaper. 

Gemiddeld is de huidige levensduur van een auto ongeveer een kleine 19 jaar voordat deze uiteindelijk op de schroothoop terecht komt. De generatie auto's van pakweg de laatste 25 jaar is wat carrosserie betreft niet afhankelijk van een garage stalling om een dergelijke leeftijd te bereiken. Het is dus niet zo dat van die generatie auto's een garage essentieel is voor het behoud. Maar op termijn zal een auto op leeftijd er wel wat beter geconserveerd uitzien bij een parkeerplek in een garage. Dat verschil is echter te verwaarlozen wanneer een auto na 4-5 jaar weer voor een ander exemplaar wordt ingewisseld. Een garage is in zekere zin een luxe, maar is bij een moderne auto die heel gemiddeld en regelmatig wordt gebruikt en onderhouden niet van invloed op het behoud.