Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

parkeren

Vraag gesteld door J.G.F. Kolbrink op 16 oktober 2020

Mag ik in een eenrichtingsstraat met links en rechts een trottoir en een gele streep aan op het rechtertrottoir links parkeren?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over het parkeren van een auto in een straat met eenrichtingsverkeer. Aan beide kanten van de rijbaan is een trottoir, langs het rechtertrottoir is een gele streep aangebracht. U wilt graag weten of u aan het linker trottoir mag parkeren.  

Parkeren
U mag een auto parkeren langs de rijbaan, tenzij een van de in het Regelement Verkeersmiddelen en Vervoer 1990 (RVV 1990) situaties zich voordoet. Onder andere geldt dat het parkeren langs een gele streep niet is toegestaan evenmin is parkeren bij een kruispunt of voor een inrit op uitrit toegestaan.

Er geldt in de door u geschetste situatie geen parkeerverbod aan het linker trottoir.

Artikel 5 WVW
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Als het geparkeerde voertuig andere weggebruikers hindert of kan hinderen of gevaar kan veroorzaken is het desalniettemin verboden om het voertuig aan het linker trottoir te parkeren.

Conclusie
Het is afhankelijk van de situatie ter plaatse of u het voertuig aan de linkerzijde mag parkeren. Er geldt weliswaar geen parkeerverbod, maar u veroorzaakt mogelijk wel gevaar of hinder door het voertuig aan het linker trottoir te parkeren. Parkeren op het trottoir is niet toegestaan, omdat u hiermee voetgangers hindert. Gedeeltelijk op het trottoir parkeren kan door de betreffende gemeente worden toegestaan, maar is doorgaans eveneens verboden op grond van art. 5 WVW.

Voor meer informatie over verkeersovertredingen in Nederland verwijs ik u graag naar onze website.