Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade achteruitrijden

Vraag gesteld door C. Tanghe op 7 oktober 2020

Rij achteruit met auto op de weg tegen een achteruitrijdende auto aan die uit een uitrit komt. Wie is er schuldig?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een ongeval. U reed achteruit, de andere betrokkene reed eveneens achteruit en verliet daarbij een uitrit. U wilt graag weten wie aansprakelijk is voor de schade.

Hoofdregel

De hoofdregel in Nederland is dat iedere persoon zijn eigen schade draagt, tenzij bewezen kan worden dat een ander aansprakelijk is voor de geleden schade.

Aansprakelijkheid

Achteruitrijden is volgens de wet een zogenoemde bijzondere manoeuvre. De bestuurder die een bijzondere manoeuvre verricht moet daarbij al het andere verkeer voor laten gaan. Ook het verlaten van een uitrit is een zogenoemde bijzondere manoeuvre. Dat de andere partij een ‘dubbele’ bijzondere manoeuvre uitvoerde, is hierbij niet van belang.

Schuld en eigen schuld

Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, kan worden gekeken naar de verdeling van de schadelast. Er moet worden vastgesteld in welke mate de gedragingen hebben bijgedragen aan de schade. De schade is in ieder geval mede het gevolg van een eigen schuld. De wet bepaalt in dat geval dat de schade evenredig moet worden verdeeld tussen partijen.

Conclusie

U bent aansprakelijk voor de schade van de andere partij en die partij is aansprakelijk voor uw schade. U hebt beiden niet alle andere verkeersdeelnemers voor laten gaan bij het verrichten van de bijzondere manoeuvre.

U heeft ook beiden bijgedragen aan de schade van de ander. Voor beide partijen geldt dat er sprake is van eigen schuld. Er zal door de verzekering worden gekeken naar de mate waarin de gemaakte fouten hebben bijgedragen aan de schade. Bij het bepalen van de mate van schuld kan de ‘dubbele’ fout van de andere verkeersdeelnemer een rol spelen.

Meestal zal een dergelijk ongeval worden afgehandeld door een schulddeling voor te stellen of door de partijen de eigen schade te laten dragen. 

Voor meer informatie over aansprakelijkheid en het verhalen van de schade verwijs ik u graag naar onze website.