Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe wordt de maximale kogeldruk berekend?

Vraag gesteld door G.T.M. v.d. Reek op 3 oktober 2020

Hoe wordt de maximale kogeldruk berekend als het aanhangwagengewicht ongeremd 550 kg is, de fietsendrager zelf 12 kg weegt en de 2 e-bikes zonder accu samen 45,8 kg wegen?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt hoe de maximum kogeldruk wordt berekend.

Ik begrijp uw punt. De kogeldruk wordt bepaald door de fabrikant en de uitkomst is niet altijd goed te verklaren. Het lijkt er in ieder geval op dat autofabrikanten meer oog hebben voor kogeldruk in de functie van het trekken van een aanhangwagen, dan dat er prioriteit wordt gegeven aan een zo hoog mogelijke kogeldruk ten behoeve van vervoer van fietsen op een fietsendrager. In ieder geval kan je niet op basis van de ongeremde aanhangwagenmassa een soort van een formule toepassen waaruit je de kogeldruk kunt berekenen. De autofabrikant geeft daar zélf dus een bepaalde draai aan.

Welke materie er ook aan ten grondslag ligt, we zullen het met de fabrieksopgave moeten doen. De maximum kogeldruk is in de typegoedkeuring opgenomen en mag niet worden overschreden. Ik weet geen merk en type auto maar als het goed is, staat de maximaal toegestane kogeldruk vermeld in de handleiding van uw auto. Die zou op basis van de twee e-bikes en fietsendrager in uw geval minimaal een kleine 60 kg moeten zijn. Want volgens de letter van de wet mag u de maximale kogeldruk niet overschrijden.