Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Loslatende lak

Vraag gesteld door A. Visser op 25 september 2020

Ik heb een Peugeot 208 uit 2015 april stond op kenteken. Ik heb hem in ontvangst genomen 17 oktober 2015 en er staat nu 50.000 km op de teller. Nu laat de blanke lak los bij de motorkap. Ben bij de garage geweest. Peugeot daeler zegt 3 jaar lakgarantie, daar ben je overheen. Toen heb ik de garage gebeld waar ik hem gekocht heb. Die zegt hetzelfde. Zelf ben ik het daar niet mee eens. Al is de garantie over na 3 jaar dan mag nog niet na 5 jaar dit gebeuren. Als de auto 10 jaar of ouder is heb ik daar wel begrip voor.

Garage heeft wel een mail teruggestuurd voor € 425 willen zij dit doen. Vind ik onredelijk maar wat is wel redelijk? Jullie zijn onhafhankelijk hierin.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt in 2015 een nieuwe auto gekocht. Onlangs is het u opgevallen dat de blanke lak op de motorkap los begint te laten. U hebt dit gemeld aan de dealergarage waar de auto in onderhoud is en aan de verkoper. Beide bedrijven hebben gereageerd dat de lakgarantie 3 jaar is en dat u daarom geen aanspraak meer maakt op (kosteloos) herstel. De verkoper heeft aangeboden het gebrek te verhelpen tegen betaling van een bedrag van € 425,-. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie

Als onderdeel van de koopovereenkomst is een garantie overeengekomen. De overeengekomen garantietermijn is verlopen. U kunt geen aanspraak meer maken op de overeengekomen garantiebepalingen. Naast een eventuele overeengekomen garantie heeft u wettelijke rechten.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u van een auto mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs. Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben, is er sprake van non-conformiteit. U zult moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering van de auto.

Aard van het gebrek

De blanke laklaag op de motorkap laat los. Het loslaten van de blanke laklaag duidt in dit geval op een onjuiste hechting. Deze onjuiste hechting kan het gevolg zijn van het gebruik van verkeerde lak of door het verkeerd aanbrengen van de lak. In beide gevallen kan verondersteld worden dat het gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd.

Rechten bij non-conformiteit

Op grond van de wet (artt. 7:17 jo. 7:21 BW) kunt u o.a. kosteloos herstel van het gebrek eisen van de verkoper, als er sprake is van non-conformiteit en het gebrek als bestond toen de auto werd afgeleverd.

Conclusie

U kunt geen aanspraak (meer) maken op de overeengekomen (lak)garantie. Een eventuele overeengekomen garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijk rechten. Op grond van non-conformiteit kunt u, mijns inziens succesvol, kosteloos herstel vorderen van de verkoper van de auto.

Ik raad u aan het aanbod van de verkoper af te wijzen en de verkoper aan te spreken tot kosteloos herstel. Als u er onderling niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-confromiteit verwijs ik u graag naar onze website.