Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Olieverbruik Volvo V70 D4

Vraag gesteld door F.H.J.J.M. Geerts op 11 september 2020

Sinds 1 november 2019 heb ik een Volvo V70 D4, km bij aankoop destijds 224K, gekocht bij officiële Volvo dealer. De standaardgarantietermijn van 6 maanden heb ik bij aankoop middels bijbetaling verlengd naar 9 maanden.

Na enige tijd verscheen de melding dat het oliepeil te laag was en aangevuld diende te worden. Hier melding van gemaakt bij de dealer en na aantal weinig vruchtbare bezoeken aan de werkplaats waarbij men mij olie meegaf voor het geval dat er bijgevuld diende te worden, is er deze week door de dealer een zgn. olieweging uitgevoerd om het exacte olieverbruik te kunnen meten. Dit is een eis van Volvo alvorens iets te kunnen “ondernemen”, zo vertelde men mij. Voor deze weging moest iig 2000 km gereden worden en vervolgens kan men aan de hand van het gewogen verbruik van olie aangeven of er sprake is van bovenmatig olieverbruik ja dan wel nee. Het gemeten en berekende olieverbruik in mijn geval is 2,3 maar, helaas, de grens inzake bovenmatig olieverbruik van Volvo ligt op 2,4, aldus de dealer.

Vanochtend belde de dealer mij, nadat men dealerintern- en overleg met Volvo heeft gehad en vertelde dat men aan het olieverbruik niets zal doen omdat het binnen de door Volvo gestelde marge valt. Vrij onverteerbaar en slecht voor het vertrouwen, dat wanneer er sprake is van een 1/10 verschil in een dergelijke situatie, een dealer zich zo op wenst te stellen.

Bij een soortgelijke klacht, geschreven door een ander ANWB lid op 4 september jl.: “Het vermoeden is dat er slechte zuigerveren in zitten (schijnt een D4 kwaaltje te zijn). De dealer geeft nu aan dat een revisie uitgevoerd moet worden, ruw geschat €5000 en dat Volvo niet thuis zal geven voor coulance.”), stelt u dat het oordeel van uw “technische collega is dat er sprake is van een technisch gebrek dat zich vaker voordoet bij deze D4 motor” en “er daarom sprake is van Non-conformiteit art 7:17 BW” en dat “Ingevolge art 7:21 lid 2 BW komen de herstelkosten volledig voor rekening van de verkoper. De verkoper kan ingevolge art 7:25 lid 1 BW deze kosten weer verhalen op de importeur c.q. de partij van wie hij deze auto heeft afgenomen”.

Uiteraard vraag ik me af of dit in mijn geval ook zo is? Ik las op de site van de BOVAG-geschillencommissie dat, in een ander gemeld geval van bovenmatig olieverbruik, dat indien een dergelijke situatie zich voordoet binnen zes maanden na aankoop van het voertuig, de bewijslast bij de verkoper ligt en niet bij de koper. Mijn vraag hierbij: kan deze uitspraak mogelijk nog in mijn voordeel werken?

Ondertussen dat eea rondom het olieverbruik speelde heb ik melding gemaakt bij de dealer van het feit dat mijn motormanagementlampje oranje ging branden. Dit is door de dealer in eerste aanleg als storing uit het systeem gewist zo vertelde men mij tijdens een bezoek aan de werkplaats inzake het oliegebruik. Nadat dit lampje de dag erna weer ging branden heb ik dit van de week andermaal gemeld toen ik de auto naar de dealer bracht voor de olieweging. Vanochtend tijdens het telefoongesprek met de dealer meldde men mij dat om deze storing op te lossen, men de wervelklep en EGR koeler zal gaan vervangen. Tevens zal men de pakking van het kleppendeksel vervangen omdat de auto ook wat olie lekt. Er wordt aangegeven dat men hoopt dat deze reparatie ook een gunstig effect zal hebben op het olieverbruik… Alhoewel dit alles, aldus de dealer, een dure reparatie betreft die zo’n 6 uur zal duren zal men deze onder garantie uitvoeren omdat ik dit gemeld heb tijdens de garantieperiode.

Ondanks dit laatste positieve bericht blijf ik met een zeer onbevredigend gevoel zitten inzake het olieverbruik en de oorzaak hiervan die niet weggenomen wordt en vraag ik mezelf af:

  • Is dit allemaal wel reëel?
  • Wat zijn mijn opties, wat kan ik ondernemen?
Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Enige tijd geleden heeft u een occasion gekocht met ongeveer 224.000 km op de teller. U heeft tegen betaling de garantie op de auto verlengd tot 9 maanden na aankoop. Kort na aankoop viel het u op dat de olie moest worden bijgevuld. Na controle door de verkoper is gebleken dat het oliegebruik niet bovenmatig is. Terwijl u in afwachting was van de uitkomsten van het onderzoek naar het olieverbruik ging het motormanagementlampje branden. Om deze storing te verhelpen zal de garage de wervelklep en EGR koeler vervangen. Ook zal de garage de pakking van de kleppendeksel vervangen. Hierbij is toegezegd dat deze reparatie mogelijk een gunstig effect heeft op het olieverbruik. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Olieverbruik

Uit de meting door het dealerbedrijf volgt dat de motor < 0.5 l olie verbruikt op ruim 2000 km. De meeste fabrikanten stellen dat een olieverbruik van 1 liter op 2000-2500 km toelaatbaar is voor een nieuwe auto. Een gebruikte auto mag volgens onze automotive experts tot 1 liter op de 1000 km verbruiken.

Gebrek

Het olieverbruik valt binnen de gestelde normen. Het zal daarom lastig zijn om met succes te bepleiten dat er sprake is van een gebrek. Daarbij komt dat van een auto met een hoger kilometrage minder verwacht mag worden dan van bijvoorbeeld een nieuwe auto.

Voorgestelde reparatie

De vervanging/reparatie van de wervelklep, EGR koeler en pakking van de kleppendeksel, kan een positief effect hebben op het olieverbruik. Het matige olieverbruik kan o.a. het gevolg zijn van vervuiling. Door vervuiling in de motor kan vervolgens de EGR defect raken. Als na de reparatie én een inwendige schoonmaakbeurt de zuigerveren beter functioneren en/of een lekkage in de kleppendekselpakking verholpen is, bestaat er een goede kans dat het olieverbruik nog minder zal zijn.

Conformiteit

Voor wat betreft het olieverbruik, geldt dat dit opzichzelfstaand geen gebrek is, als bedoelt in de wet m.b.t. conformiteit.  Een beroep op non-conformiteit zal dan ook niet slagen. Voor wat betreft de voorgestelde reparaties geldt dat een beroep op non-conformiteit waarschijnlijk wel zou slagen. In dit geval is het echter niet nodig een beroep te doen op uw wettelijke rechten. De reparatie zal immers onder garantie worden uitgevoerd.

Conclusie

Ik raad u aan om na de reparaties opnieuw een olieweging uit te laten voeren. Er bestaat een redelijke kans dat na de voorgestelde reparaties het olieverbruik zakt tot een voor u aanvaardbaar niveau. Bovendien zal het lastig zijn om t.a.v. het olieverbruik een succesvol beroep te doen op de rechten bij non-conformiteit.

Voor meer informatie over conformiteit verwijs ik u graag naar onze website.