Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Minimale straatbreedte

Vraag gesteld door E. de Boer op 31 augustus 2020

Wat is de minimale breedte voor een straat met twee richting verkeer in een 30 km zone? Dus de minimale breedte van een gewone straat waar 2 auto's elkaar moeten kunnen passeren? Eventueel een auto met een caravan.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U wilt weten wat de minimale breedte is voor een straat met tweerichtingsverkeer in een 30 km zone gebied. Uw vraag heb ik voorgelegd aan onze verkeerskundige de heer Westerman en hieronder vindt u zijn antwoord:

Er zijn geen harde afmetingen waar een weg aan moet voldoen; de plaatselijke omstandigheden bepalen wat er mogelijk is. Wel zijn er richtlijnen voor het ontwerp van wegen. De keuze van maatregelen – en dus ook de breedte van wegen – is afhankelijk van de keuze voor de functie van de weg. Bij een zogenaamde Erftoegangsweg (woonstraat) met een snelheidslimiet hoort een andere inrichting dan bij een Gebiedsontsluitingsweg (verkeersroute) met een limiet van 50 km/uur.

Een 30 km/uur weg kent in principe geen fietsstroken en geen voorrangskruisingen en al het verkeer rijdt op de rijbaan. Dit is mogelijk omdat 30 km/uur wegen meestal een lage verkeersintensiteit hebben. De bedoeling is dat het karakter van de weg “automatisch” zorgt voor het juiste gedrag van de verkeersdeelnemers.
 
"De breedte van de rijbaan kan hierdoor in de praktijk variëren op basis van lokale kenmerken zoals de snelheidslimiet, de (gewenste) verkeersdrukte, het aantal passeerbewegingen en de samenstelling van het verkeer. Over het algemeen geldt dat de snelheid van het verkeer toeneemt met de breedte van de weg. Vandaar dat in veel 30 km/uur gebieden de rijbaanbreedte beperkt wordt gehouden", aldus de heer Westerman.
 
Hieronder vindt u nog een link naar een vergelijkbare vraag & antwoord op dit expert platform.