Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Distributieketting Renault Captur

Vraag gesteld door op 31 augustus 2020

17-4-2019 was er een vraag over distributieketting Renault Captur 2014, is er een coulance, ik heb nu het probleem met een Renault Captur 2015, 64.000 km.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent in het bezit van een Renault Captur (2015/64.000 km) waarvan de distributieketting aan vervanging toe is. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Vermoedelijk betreft het de 1.2 TCE motor welke wel vaker met dergelijke klachten kampt.

Non-conformiteit (art 7:17 BW)

Bij normaal gebruik en voorgeschreven onderhoud van de auto mag u ervan uitgaan dat een distributieketting een langer autoleven is beschoren dan 5 jaar en 64.000 km. Indien vaststaat dat de ketting ondeugdelijk is - of gebroken is door toedoen van een probleem elders in de motor - dan kan men stellen dat de auto ondeugdelijk is, niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst.

Terug naar verkoper

Wanneer sprake is van non-conformiteit dan dient u terug te gaan naar de verkoper (dealer/autobedrijf), teneinde deze in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen, bij gebreke waarvan u uw rechten op dit punt verspeelt.

Kosten herstel

Indien sprake is van non-conformiteit komen de reparatiekosten ingevolge art 7:21 lid 2 BW voor rekening van de verkoper.

Rechtsbijstand

Mocht u over rechtsbijstand beschikken; schakel deze dan in wanneer u in een impasse geraakt met de verkoper.

Geschillencommissie

Geschillen met een BOVAG aangesloten autobedrijf kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. De Geschillencommissie is overigens onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van de BOVAG.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.