Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

APK betreft ook katalysator?

Vraag gesteld door F.M. Zeegers op 5 augustus 2020

In mei van dit jaar is mijn auto APK gekeurd, zowel door de monteur als via een steekproef via het RDW. Toch hebben zij niet ontdekt dat ik met een gescheurde katalysator rij, blijkt nu vandaag.

De klacht over stinkende lucht van uitlaatgassen en een vaag klepperend geluid dateert al van september 2019. Men kon toen ‘niks vinden’. Ook niet bij de APK in 2019. Blijkbaar heeft men de sonde niet gemeten. Is dit verwijtbaar? Ik heb al eerder onderzoekskosten voor niets moeten betalen.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

In mei van dit jaar is uw auto APK goedgekeurd inclusief een geslaagde steekproef van de RDW. Ook bij de vorige APK was er sprake van goedkeur terwijl volgens u er destijds al sprake geweest moet zijn van een gebrek aan de katalysator.

U zegt feitelijk dat de auto tot twee keer toe onterecht is goedgekeurd, zélfs de laatste keer ook door de steekproefcontroleur van de RDW. Maar wanneer het uitlaatsysteem ten tijde van de keuring gasdicht was en er géén emissie gerelateerde fouten zijn gevonden, is er geen reden geweest de auto wél af te keuren.

Ik weet niet wat het bouwjaar is van uw auto en de daaraan gerelateerde wijze van keuren wat betreft het emissiebestrijdingssysteem. Maar een rammelend binnenwerk of een ander gebrek aan de katalysator hoeft niet per definitie een voor APK relevante emissiefout op te leveren. En na twee keuringen en een steekproef van n.b. de verantwoordelijke instantie zou u met terugwerkende kracht moeten aantonen dat de auto destijds niet voldeed en een APK relevant gebrek aan het emissiebestrijdingssysteem had.

Ik verwacht dat u bij de RDW niet sterk staat omdat men zich ongetwijfeld vasthoudt aan het oordeel van de steekproefcontroleur, die juist de functie heeft auto's te checken op onterechte goed- of afkeur. Dat oordeel zal men zonder hard en concreet bewijs nu niet zomaar ineens in twijfel trekken.