Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kwaliteitsverschil in dieselbrandstof?

Vraag gesteld door H. Bos op 8 juli 2020

Is er kwaliteitsverschil tussen diesel van merken als Shell, Esso, Avia, etc. met die van de witte pomp?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of er een brandstof kwaliteitsverschil in tussen de verschillende bekende dieselleveranciers en de witte pomp.

Kwaliteitsnorm brandstof

Voor autobrandstoffen die in de EU verkocht worden, gelden kwaliteitsnormen. Deze normering, in wetgeving vastgelegd, stelt eisen aan bijvoorbeeld de dichtheid, vlampunt, octaangetal, etc. Het betreft hier minimale (bv. octaangetal) of juist maximale eisen (bv. zwavelgehalte, of waterhoeveelheid) of minimum en maximum eisen (bv. viscositeit moet tussen die en die grens liggen).

De kwaliteitsnormen zijn bekend als EN590 en EN15940 voor diesel en EN228 voor benzine. Stickers met deze normen zijn vaak zichtbaar op de pompen bij tankstations. Autofabrikanten hanteren brandstofvoorschriften waarin deze normen zijn opgenomen. Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat bij alle pompstations in de EU brandstof moet worden verkocht die aan genoemde kwaliteitsnormen voldoet.

Verschillen tussen brandstoffen onderling

Ondanks de kwaliteitsnormering kunnen er wel degelijk onderlinge verschillen bestaan tussen brandstoffen. Eigenschappen als energie-inhoud, soortelijk gewicht (de hoeveelheid kg brandstof per liter) en toegevoegde waarde middels additieven kunnen - binnen bepaalde marges die de kwaliteitsnormering toelaat - verschillen.

Dergelijk verschillen zouden in theorie verschillen in bijvoorbeeld brandstofverbruik kunnen veroorzaken. Hoe groot dit soort mogelijke verschillen zouden kunnen zijn, laat zich eigenlijk alleen bij uitvoerige tests onder laboratoriumcondities (rollenbank) vaststellen. Dergelijke testresultaten kennen wij niet en dergelijke tests zijn vermoedelijk ook nooit uitgevoerd.

Maar in basis moet de diesel dus aan de gestelde kwaliteitsnorm voldoen en kan de brandstofleverancier er voor kiezen kwaliteitsverhogende additieven toe te voegen. Het meest aansprekende voorbeeld zijn de z.g. premium brandstoffen zoals o.a Shell V-Power, BP Ultimate en Total Excellium met volgens de leverancier extra additieven voor een schonere, zuiniger en efficiënter presterende motor. Feitelijk een luxer en duurder product maar elke diesel voldoet aan elke willekeurige pomp aan de gestelde norm en is dus goed genoeg.