Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Typeplaatje

Vraag gesteld door op 2 juli 2020

Ik heb een trailer bij mijn boot gekocht. Daar hebben ze een andere, zwaardere as onder gezet. Nu zie ik op het originele typeplaatje van de trailer staan dat de max. massa 350 kg is, maar op de as staat 550 kg aslast. Welke is nu de juiste? Moet ik de aanhanger opnieuw laten keuren en van een typeplaatje laten voorzien of kan ik het oude plaatje eraf halen? Mijn boot weegt incl. trailer 480 kg op een weegbrug. Ik wilde dit weten omdat ik binnenkort veilig op vakantie wil.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

De boottrailer beschikt over een verzwaarde as maar het typeplaatje vermeld nog de oorspronkelijke toegestane massa.

De RDW meldt daar het volgende over;
Wilt u een toegestane maximum massa die hoger is dan de technische maximum massa? Dan moet u aantonen met een verklaring dat uw aanhanger/caravan technisch geschikt is voor het gewenste gewicht. Het typeplaatje moet u dan ook vervangen. U kunt de verklaring en een nieuw typeplaatje opvragen bij de importeur/fabrikant van het voertuig. De banden van het voertuig moeten voldoende draagvermogen hebben voor het hogere gewicht. Dit kunt u ook navragen bij de fabrikant.

Ik adviseer u contact op te nemen met de RDW én proberen het bouwjaar van de aanhanger te achterhalen. Ongeremde aanhangers tot 2012 konden volstaan zonder typeplaatje maar vanaf 2012 mét plaatje en dan zou er dus een ander typeplaatje op moeten. Dus het bouwjaar is de bepalende factor en ik verwijs u voor een definitief antwoord voor de zekerheid naar de verantwoordelijk instantie; de RDW