Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Informatie aankoop aan klant

Vraag gesteld door op 17 april 2020

Is een autodealer of verkoper verplicht het auto verleden (historie) aan een klant mee te delen? Bij aan koop van een occasion.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de mededelingsplicht van een verkoper. U wilt graag weten of een verkoper verplicht is de historie van de auto te bespreken.

Mededelingsplicht

Gebreken die de verkoper bekend zijn of redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn, moet de verkoper mededelen aan de koper. De verkoper moet de koper wijzen op gebreken of risico’s voor gebreken.

Als de verkoper dit niet doet en gebreken worden zichtbaar, zal er al snel sprake zijn van non-conformiteit. De verkoper moet dan de gebreken kosteloos herstellen. Als de koper bij een juiste voorstelling van zaken niet tot koop zou zijn overgegaan, kan de overeenkomst bovendien worden vernietigd op grond van dwaling.

Historie

De historie van een auto beschrijft; voorgaande eigenaren, het gepleegde onderhoud, kilometerstanden en eventueel herstel van schades. Ook blijkt uit de historie wie het onderhoud heeft gepleegd of de schade heeft hersteld.

Conclusie

De verkoper is niet verplicht de volledige historie te bespreken. De mededelingsplicht is beperkt gebreken en risico’s op gebreken. Als de historie aanleiding geeft tot het vermoeden van een gebrek of een risico op een gebrek, moet de verkoper dit vermelden. Ook voor zaken die van invloed kunnen zijn op de waarde van de auto, bijvoorbeeld schade of import, geldt de mededelingsplicht.

Voor meer informatie over de mededelingsplicht, verwijs ik u naar onze website.