Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Standpunt ANWB t.a.v. snelheidsovertredingen en door rood rijden

Vraag gesteld door op 12 maart 2020

In de laatste test van dashcams van ANWB lees ik het volgende: "Flitswaarschuwingen: wel handig vonden we flitspaalsignalering van de Mio en Garmin dashcam. Dan word je gewaarschuwd voor flitspalen en roodlichtflitsers door vrijwel heel Europa."

Dergelijke waarschuwingen zijn vooral handig als je het normaal niet te nauw neemt met de maximumumsnelheid en rode verkeerslichten. Het is toch niet de bedoeling dat verkeersdeelnemers zich alleen maar even aan de verkeersregels houden bij zo'n flitser? Is het werkelijk "handig" als de ANWB zo'n verkeersonveilig standpunt inneemt?

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U wilt weten waarom de ANWB de snelheidscontroles publiceert of vermeldt in haar file-informatie. In 2006 leveren we via een aantal kanalen informatie over flitslocaties op autosnelwegen. Dit is besloten na overleg met het politiekorps, Landelijke Eenheid, voorheen Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Bij de ANWB staat net als bij de politie verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Met het uitgebreid en zeer frequent attenderen op controles willen wij bereiken dat de weggebruiker constant bewust is van zijn rijgedrag en daarmee de gedragsregels naleeft. Onze publicaties via de media zou u dan ook kunnen zien als aanvulling op de vele waarschuwingsborden over traject- en radarcontroles langs de wegen.

Uit onderzoek blijkt dat onze snelwegen in Europa zeer hoog scoren op verkeersveiligheid. We zouden heel graag met de overheid dan ook van gedachten willen wisselen over de locaties waar de politie staat om snelheidsovertreders aan te pakken. We hebben de indruk dat de inmiddels uitgebreide trajectcontroles op veel snelwegen voldoende uitwerking heeft. Wij zouden dan ook graag zien dat de overheid zich met haar handhaving meer toelegt op de verkeersgevaarlijke trajecten op 80 km wegen, op wegen binnen de bebouwde kom én bij wegwerkzaamheden. Op deze plekken zijn namelijk de meeste verkeersslachtoffers te betreuren.

Mocht u over dit onderwerp nog verder met ons van gedachte wisselen, dan kunt u de belangenbehartigers direct mailen via  belangenbehartiging@anwb.nl.