Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie EV en trekhaak

Vraag gesteld door op 27 februari 2020

Nu steeds meer particulieren een elektrische auto gaan rijden is in fietsland Nederland de mogelijkheid tot het gebruik van een fietsendrager op een EV steeds belangrijker. Helaas verbieden de meeste fabrikanten het plaatsen van een trekhaak, zelfs als die expliciet alleen kan dragen, onder verwijzing naar de garantievoorwaarden. Mijn vraag is echter: mag een fabrikant zo zonder meer de garantie beperken? (Extra toelichting: ik wil graag een trekhaak plaatsen op mijn Zoë uit 2018. Inmiddels zijn er trekhaken op de markt, maar Renault blijft verwijzen naar het vervallen van de garantie. Ik begrijp dat een fietsendrager invloed heeft op verbruik (of het nou elektrisch of fossiel is), maar dat is acceptabel.)

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over de mogelijkheden tot het plaatsen van een trekhaak voor een fietsendrager op uw elektrische auto. U wilt graag weten of een fabrikant de garantie afhankelijk mag stellen van het plaatsen van een trekhaak.

Garantie

In principe is de verkoper vrij om de voorwaarden te bepalen voor de overeengekomen garantie. De verkoper mag echter niet de wettelijke rechten van de koper inperken. Als een beroep op de commerciële garantie niet meer mogelijk is, betekend dit niet dat geen beroep kan worden gedaan op de wettelijke regeling van non-conformiteit.

Redelijke voorwaarden

Hoewel de verkoper vrij is om te bepalen onder welke voorwaarden een product en eventuele garanties worden aangeboden, moeten de voorwaarden wel redelijk zijn. Onredelijk bezwarende voorwaarden zijn vernietigbaar.

Zolang u kunt aantonen dat het gebrek niet in verband staat met de geplaatste trekhaak of de met deze trekhaak vervoerde goederen, kan de verkoper een aanspraak op garantie niet ontzeggen.

Garantievoorwaarden verkoper

Uit de mij ter beschikking staande gegevens maak ik niet op dat de verkoper onredelijke voorwaarden hanteert. Ik zie geen bezwaar voor het plaatsen van een trekhaak voor een fietsendrager. Het is wel van belang dat u een trekhaak laat plaatsen die geschikt is voor uw voertuig. Zolang de maximale kogeldruk en het trekvermogen van uw auto niet overschreden worden, zie ik geen aanleiding om te veronderstellen dit invloed kan hebben op de garantie.

Conclusie

U kunt een voor uw voertuig geschikte trekhaak laten plaatsen en in overeenstemming met de geldende voorwaarden gebruiken. Dit heeft naar mijn mening geen invloed op toekomstige garantieaanspraken.