Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag je in Nederland rijden in de Duitse auto van je zoon?

Vraag gesteld door op 19 februari 2020

Kan je zoon, die in Duitsland woont en studeert, zijn auto met Duits kenteken voor langere tijd in Nederland achterlaten? En mag je dan in zijn auto rondrijden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over het gebruik van een auto met een buitenlands kenteken in Nederland. U wilt graag weten of het is toegestaan om het voertuig van een niet-ingezetene in Nederland te laten gebruiken door een ingezetene van Nederland. 

Rijden in Nederland

Er worden in Nederland o.a. eisen gesteld aan de bestuurder en aan het voertuig. Zolang de auto met het buitenlandse kenteken voldoet aan de eisen die in Nederland aan het voertuig gesteld worden en de bestuurder eveneens voldoet aan de gestelde eisen, is het toegestaan om gebruik te maken van de auto met het buitenlandse kenteken in Nederland. 

Belasting

Door gebruik te maken van het voertuig in Nederland raakt wel belasting verschuldigd. Voor de niet in Nederland woonachtige gebruiker van het voertuig geldt een vrijstelling voor deze belastingen, zolang het voertuig maximaal 6 maanden in Nederland wordt gebruikt. Woont de gebruiker van de auto in Nederland dan gelden andere regels. 

Als de gebruiker van het voertuig in Nederland woont kan voor kort gebruik (maximaal 2 weken) ontheffing worden aangevraagd. Bij langer gebruik zal motorrijtuigenbelasting en mogelijk ook bpm verschuldigd raken. 

Waarschuwing

Als er door de gebruiker geen belasting is afgedragen in Nederland en dit wordt geconstateerd kan naheffing plaatsvinden en kan een boete worden opgelegd. Er wordt in dat geval uitgegaan van het verschuldigd raken van de belastingen vanaf het moment dat de feitelijke gebruiker in Nederland staat ingeschreven, met een maximum van 5 jaren.

Conclusie
Zolang het voertuig en de bestuurder voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld kan gebruik worden gemaakt van een buitenlands gekentekend voertuig. Let op, als (feitelijk) gebruiker van dit voertuig dient u wel belastingen af te dragen in Nederland. 

Voor meer informatie over naheffing van autobelastingen verwijs ik u graag naar de website van de belastingdienst.