Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoogte van de MTB voor elektrische auto's

Vraag gesteld door K.J. van der Veen op 31 januari 2020

Ik Lees duidelijk dat er in 2026 volledige MTB word geheven voor elektrische auto's. Wat ik nergens kan vinden is welk tarief dat is? Is dat het gewone personenauto tarief voor benzine of komt er een aparte catagorie voor elektrische auto's?

Antwoord van Paul

Antwoord van Paul

ANWB Expert

U vraagt of er een aparte categorie motorrijtuigenbelasting komt voor elektrische auto’s.
 
Zoals nu is opgenomen in de belastingplannen wordt in 2025 kwarttarief en in 2026 voltarief motorrijtuigenbelasting geheven op elektrische auto’s.
 
Op dit moment is het tarief motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • rijksdeel.
  • eventuele brandstoftoeslag.
  • eventuele fijnstoftoeslag.
  • provinciale opcenten.

 
Zoals ik het zie, zal voor elektrische auto’s geen brandstof- en fijnstoftoeslag gerekend worden. De motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s wordt hiermee een optelling van het rijksdeel en de provinciale opcenten. Dit is gelijk aan het tarief voor benzineauto’s. Benzine kent op dit moment ook geen brandstoftoeslag en fijnstoftoeslag. Er zijn bij ons geen signalen bekend dat dit wijzigt.