Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gebruikskosten elektrische auto

Vraag gesteld door W.J.M. Engel op 13 februari 2020

Ik heb uw antwoord gelezen op de vraag van de heer L. Heres van 24 januari over de belastingheffing op auto’s.

Ook u spreekt zich maar voorzichtig uit over de belasting op elektrische auto’s. Het is zonneklaar dat het belastingvoordeel op elektrische auto’s maar voor een beperkt aantal jaren is. Het belastingvoordeel wordt “betaald” door de gebruikers van niet-elektrische auto’s en misschien ook deels uit algemene middelen (alle belastingbetalende Nederlanders).

Een goede vergelijking tussen de totale gebruikskosten van een elektrische en een niet-elektrische auto moet worden gemaakt zonder de fiscale heffingen. Na 2025, of zodra er voldoende elektrische auto’s zijn aangeschaft, wordt het totale volume aan te heffen (gecalculeerde) autobelasting weer verdeeld over alle auto’s. Voor de belasting die nu geheven wordt via de brandstof komt mijns inziens vast een slimme methode (rekening rijden?). De staat kan deze inkomsten niet missen. Wanneer het geld niet via de auto wordt geheven, zou het moeten worden opgebracht door alle belastingbetalers. Linksom of rechtsom: Het geld moet er komen.

Dus alleen wanneer je maar maximaal vijf jaar met een auto denkt te rijden gaat de vergelijking inclusief de belastingheffingen op. Een elektrische auto schaf je voorlopig niet aan omdat hij goedkoper is in gebruik.

Overigens: Hoe kan ik met mijn caravan van 1.500 kg op vakantie naar midden Italië met een betaalbare elektrische auto?

Antwoord van Harm

Antwoord van Harm

ANWB Expert

Het stimuleren van de aanschaf van een elektrische auto is een tijdelijke situatie om de verkoop op gang te krijgen, en daarmee een schoner wagenpark in Nederland te krijgen. Dat is een enorme overgang die uiteindelijk bijna dertig jaar al duren. Er zijn al bijna tien jaar (wat en soms ook deels) elektrische auto's en auto's gaan steeds langer mee.

We merken dat onze leden steeds meer gewend raken aan de elektrische auto en de mensen die er eentje rijden zijn zeer positief. Over een paar jaar moet de elektrische auto zichzelf kunnen redden en volgens de verwachtingen is de aanschafprijs dan gelijk of zelfs lager dan die van een brandstofauto. Dan moet er inderdaad genoeg geld blijven binnenkomen voor een goede infrastructuur en onderhoud aan de wegen.

Veel leden vragen zich af of het door de komst van de elektrische auto straks nog wel mogelijk is om met een caravan op vakantie te gaan. Op dit moment zijn er nog maar een paar volledig elektrische auto die een flinke caravan kunnen trekken, waarvan de meeste financieel tamelijk onbereikbaar zijn. Er komen gelukkig steeds meer elektrische auto's die wat mogen trekken, maar fabrikanten zijn nog voorzichtig met hoge aanhangwagengewichten omdat autofabrikanten bang zijn voor lastige garantieclaims of negatieve publiciteit. Dat beeld zagen we ook bij de komst van de (plug-in) hybride auto’s, die nu soms forse aanhangwagens mogen trekken.

Ook zal de vaak toch al niet zo grote actieradius aanmerkelijk kleiner worden, waardoor grote afstanden overbruggen een uitdaging wordt. De elektrische auto en met name de accutechniek is echter nog volop in ontwikkeling en de verwachting is dat de elektrische auto van de toekomst voldoende actieradius zal hebben om een geschikte caravantrekker te worden. Met de huidige plannen zijn benzine- en dieselauto’s tot 2030 leverbaar en met een gemiddelde levensduur van zo’n 18 jaar zijn deze voorlopig nog niet uit het straatbeeld verdwenen. Tegen die tijd zullen er, als de markt er om blijft vragen, ongetwijfeld ook nog auto’s zijn die een caravan mogen en kunnen trekken. 

Of dat dan alleen elektrische auto’s zullen zijn of dat bijvoorbeeld waterstof hier een grote rol gaat krijgen, valt nog niet te zeggen. In de overgangsperiode zullen er eerst nog veel (plug-in) hybride auto’s op de markt komen.