Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Laadkabels bij Renault

Vraag gesteld door M.A.M. Meuwissen op 9 januari 2020

We hebben eind 2019 een Renault ZOE gekocht. Deze wordt standaard geleverd met een laadkabel. Echter in het instructie boekje van Renault staat dat de ZOE standaard met 2 laadkabels wordt uitgerust (1.11 van het instructie boekje). De reactie van Renault is dat dit een drukfout/vertaal fout is. Komen ze hier mee weg?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een nieuwe Renault Zoe aangekocht. U vraagt zich af of u recht heeft op kosteloze levering van de laadkabel voor thuisgebruik.

Nee, de laadkabel voor incidenteel gebruik is volgens de optielijst een optie die niet standaard wordt meegeleverd.

Overeenkomst
In de koopovereenkomst is laadkabel B niet genoemd. In de overeenkomst wordt voor de opties verwezen naar een bijlage. Discussie over naar welke bijlage wordt verwezen is mogelijk. Ik ga ervan uit dat met de bijlage de prijslijst bedoeld wordt. Nu de prijslijst onderdeel is van de overeenkomst geldt dat de opties zoals opgenomen in de prijslijst moeten worden meegeleverd. In de gekozen uitvoering wordt laadkabel B niet standaard meegeleverd. Deze is verkrijgbaar voor de consumentenadviesprijs van € 559,-. NB volgens de prijslijst wordt in geen enkele uitvoering laadkabel B als standaard meegeleverd.

Reclame uitingen en instructieboekje
In het instructieboekje wordt verwezen naar het opladen met de oplaadkabel B. In de reclame uitingen van Renault wordt gesteld dat de auto, overal kan worden opgeladen. De auto is geschikt voor opladen via een thuisstopcontact, mits voorzien te zijn van een Z.E. Ready 1.2 certificaat.

Conclusie
Op grond van de overeenkomst wordt uw auto niet standaard geleverd met oplaadkabel B. U kunt daarom niet afdwingen dat deze kabel alsnog kosteloos wordt geleverd. Ik raad u aan om te verwijzen naar de reclame uitingen van Renault (dat opladen ook thuis mogelijk is) en aan te geven dat dit zonder kabel B niet mogelijk is. Als u deze kabel wel wilt hebben raad ik u aan te onderhandelen over de prijs. Van de adviesprijs kan en mag worden afgeweken.