Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Deense parkeerschijf

Vraag gesteld door J.J. Rademaker op 29 december 2019

Is de Deense zelfklevende parkeerschijf in Nederland toegestaan?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over het gebruik van een parkeerschijf ik Nederland. U vraagt zich af of de zelfklevende Deense parkeerschijf is toegestaan.

Ja, deze is toegestaan. Dit model wordt voorgeschreven in Denemarken (EU) en is daarom ook ik Nederland geldig.

Sinds 2017 is het Besluit parkeerkaart ingetrokken. Hiervoor in de plaats heeft de wetgever gekozen het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan te passen.

Artikel 25 lid 3 (RVV 1990) schrijft nu voor dat een parkeerschijf:

“Op de parkeerschijf staat aan de getoonde zijde slechts één cijferreeks, die een aanduiding geeft van de kalenderuren, en die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen. Een parkeerschijf voorzien van een mechanisme dat tijdens het parkeren het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag niet worden gebruikt.”

Uit de Memorie van Toelichting blijkt de reden voor deze aanpassing.

“Met deze wijziging van het RVV 1990 wordt het afzonderlijke Besluit parkeerschijf, een ministeriële regeling, overbodig gemaakt. Dat gebeurt door de wezenlijke eisen die men aan een parkeerschijf moet stellen over te brengen naar het RVV 1990 en de mogelijkheid van een ministeriële regeling te schrappen. Het model van de parkeerschijf is daarmee niet meer exact voorgeschreven, maar de betekenis van dat model was toch al beperkt. Dat komt doordat alle modellen die elders in de Europese Unie zijn of worden voorgeschreven ook in Nederland geldig zijn.”