Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aankoop nieuwe auto afwijkend van koopovereenkomst

Vraag gesteld door J. Jongejan op 10 januari 2020

Wij hebben een nieuwe Hyundai i10 automaat gekocht. In de koop overeenkomst staat dat er cruise controle aanwezig is, maar een dag na het afhalen en ik alles bestudeerd had bleek dit niet zo te zijn. De auto is ook door iemand anders afgeleverd dan degene die de auto aan ons verkocht had, en waarschijnlijk niet tot in het detail wist hoe en wat. Afgezien hiervan is alles in goede orde verlopen. Ik heb vandaag contact gehad met de verkoper en die zei dat het dan zo is zoals de auto geleverd is. Hij viel als snel terug op de importeur en volgens zijn zeggen doet die er niets aan. Ik heb hem wel benadrukt dat hij de verkopende partij is die de offerte / koopovereenkomst opgesteld heeft en de fout dus bij hem ligt.Ik maak heel veel gebruik van een cruise controle, niet alleen voor het brandstofgebruik maar bovenal voor het gebruiks gemak. Nu blijkt dat er in de prijslijst van begin 2019 een notitie staat dat een cruisecontrol n.v.t. is op een automaat. Maar het staat wel op de koop overeenkomst. Daarnaast staat op de prijslijst " prijswijzigingen en/of druk en zetfouten voorbehouden " dus kan zijn dat de op de koopovereenkomst vermelde regel m.b.t. de cruisecontrol / automaat  niet meer van toepassing is in oktober 2019 toen we de auto besteld hadden. Overigens is een cruisecontrol technisch gezien geen enkel probleem op een automaat en er rijden er diverse rond. Want de lijst die voorkomt uit het systeem, wat de dealer hanteert, en waarschijnlijk gekoppeld is aan de importeur,  is de cruise control wel degelijk vermeld.
Men is wel bereid een cruisecontrol alsnog op te bouwen, maar dan moet wij die, hetzij met een korting van 100,00 euro gewoon betalen, en zou dan 575,00 euro netto voor ons kosten i.p.v. 675,00.
Ik heb nog voorgesteld om hierin 300,00 euro bij te dragen, en m.i., in hun fout, nog te bemiddelen.
Hier gaan ze niet mee akkooord, ondanks dat wij vinden dat ze die vanuit de dealer kosteloos moeten opbouwen.
Er is nu een patstelling onstaan en ik weet niet wat het beste is om te doen. Overigens hebben de gesprekken in goede orde plaatsgevonden en is er geen ruzie o.i.d. gemaakt, maar wij voelen ons wel benadeeld en vinden dit niet terecht zoals het nu gegaan is.
Wij willen ook niet koste wat het kost de dealer " het vel over de neus halen " om het zo maar te zeggen, maar we willen wel een oplossing.
Zou u ons advies hierin kunnen geven ?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een nieuwe auto gekocht. In de koopovereenkomst is een lijst met opties opgenomen waaronder cruise control. Bij aflevering bleek de auto geen cruise control te hebben. De verkoper verwijst naar de prijslijst waar staat dat de automaat-versie niet standaard cruise control heeft. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is ten aanzien van de kosten voor inbouw van de cruise control.

Opties onderdeel van de overeenkomst
In de overeenkomst wordt de cruise control expliciet genoemd. Door deze vermelding mocht u verwachten dat de auto cruise control zou hebben. De verwijzing naar de prijslijst ontslaat de verkoper niet van de verplichting een auto te leveren die voldoet aan de overeenkomst. Dit zou slechts anders zijn als voor de opties werd verwezen naar een prijslijst of de prijslijst onderdeel zou zijn van de overeenkomst. Dit is niet het geval.

Conformiteit
De auto voldoet niet aan uw verwachtingen die u op grond van de overeenkomst mocht hebben. In de koopovereenkomst wordt vermeld dat de auto beschikt over cruise control. Nu de auto niet voldoet aan de overeenkomst, heeft u recht op correcte nakoming. U heeft daarbij de keuze tussen aflevering van wat ontbreekt, herstel van de auto of vervanging van het de auto. 
 

Aflevering van wat ontbreekt
U geeft de voorkeur aan aflevering van wat ontbreekt. U wilt graag dat de cruise control alsnog wordt ingebouwd. Volgens de wet heeft u het recht om dit te eisen en komen de kosten voor rekening van de verkoper.
 

NB de verkoper is verplicht dit binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor u te doen.
 

Conclusie
U kunt van de verkoper eisen dat hij de alsnog correct nakomt en dat hij de cruise control inbouwt. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de verkoper.
 

Ingeval u er onderling niet uitkomt en de verkoper is aangesloten bij de BOVAG kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Als u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kunt u deze inschakelen.
 

Voor meer informatie over uw rechten na aankoop van een auto, verwijs ik u graag naar onze website.