Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vergoeding bij langdurende reparatie in het buitenland

Vraag gesteld door op 17 december 2019

Ik zit al 8 weken in het buitenland (Spanje) omdat mijn auto niet gerepareerd is nadat ik pech kreeg op weg naar mijn vakantiebestemming. De garage in Spanje wacht al vanaf 22 oktober op de onderdelen voor de defecte turbo.

De auto valt nog onder de garantie dus moet gemaakt worden maar vraag me af wat er met ander kosten gaat gebeuren. Ik zit vanaf die tijd in een vakantie appartement en vraag me af of de kosten voor de huur en bijkomende verblijfkosten vergoed moeten worden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft autopech gehad in Spanje en heeft de auto ter reparatie aangeboden aan een Spaanse garage. Sinds 22 oktober wacht deze garage op onderdelen. De reparatie van de auto valt onder de garantie. U verblijft sindsdien in een vakantie appartement en vraagt zich af of u de kosten voor dit appartement en de bijkomende verblijfkosten kunt verhalen op de garage.

U heeft ons weinig informatie gegeven, hierdoor is het moeilijk om u een concreet antwoord te kunnen geven. In beginsel zal het Spaanse burgerlijk recht van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Bij de meeste pechgevallen in het buitenland kunt u bijstand krijgen van een alarmcentrale of een beroep doen op een reisverzekering. Ik adviseer om, als u dit niet al gedaan heeft, alsnog met deze partijen in contact te treden.

Garantie

Het is van belang dat de verkoper van de auto toestemming heeft gegeven voor reparatie door de Spaanse garagehouder. Zonder toestemming van de verkoper kunt u doorgaans, na reparatie door een derde, geen aanspraak meer maken op de afgesproken en/of wettelijke garantie.

Tekortkoming in de nakoming

Naar Nederlands recht geldt dat in het geval dat de garage verwijtbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis tot het repareren, van in dit geval de turbo, u de overeenkomst kunt ontbinden, schadevergoeding en/of aanvullende schadevergoeding kunt eisen. In Spanje zal een vergelijkbare regeling zijn.

Aanvullende schadevergoeding en schadebeperkingsplicht

De extra kosten voor huur en de kosten voor (langer) verblijf zouden onder omstandigheden als aanvullende schadevergoeding kunnen worden geclaimd. Let op, hoewel de mogelijkheid bestaat tot schadevergoeding, heeft u de verplichting de schade zoveel mogelijk te beperken. Als een goedkoper alternatief bestond voor het langere verblijf, komen slechts de kosten van dit alternatief voor vergoeding in aanmerking.

Verzuim

Voordat schade voor vergoeding in aanmerking komt, is het naar Nederlands recht van belang dat verzuim is ingetreden. In het geval dat hiervan nog geen sprake is, zult u de garagehouder in gebreke moeten stellen en een laatste termijn moeten gunnen om alsnog na te komen.

Antwoord op uw vraag

In principe is het mogelijk aanvullende schadevergoeding te claimen als de garagehouder een verwijtbare fout heeft gemaakt. U moet dan wel uw schade beperken. Er zijn te weinig feiten en omstandigheden bekend om te beoordelen of de garagehouder een verwijtbare fout heeft gemaakt en of u voldoende maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Hoewel de uitkomst onzeker is, staat het u vrij om de garagehouder aan te spreken voor de geleden schade. Als u beschikt over een rechtsbijstandverzekering dan raad ik u aan deze in te schakelen.

Meer informatie over uw rechten bij reparatie en onderhoud vindt u op onze website.