Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade bij gebrek aan weg gemeente

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 8 oktober 2019

Bij uitwijken voor tegenligger op smalle weg van onverharde berm gereden op graskanttegels; hierbij hoogteverschil van ruim 5 cm en scherpe kant van de graskanttegels; resultaat 2 rechterbanden stuk. Direct na aansprakelijk stellen gemeente dit hoogteverschil opgevuld met koud asfalt.
Gemeente wijst aansprakelijkheid af op basis artikel 6:174 BW; verharde weg is opstal, maar onverharde berm niet...

Opmerkelijke redenering volgens mij; schade is ontstaan door overgang van berm naar verharde (scherpe rand) graskanttegels cq weg. Dit is een gebrek aan weg/opstal, dus aansprakelijkheid van gemeente voor geleden schade?!

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Uw auto is beschadigd bij een uitwijkmanoeuvre. U bent daarbij van de onverharde berm op graskanttegels gereden. De gemeente wijst aansprakelijkheid (wegbeheerder) af omdat het de onverharde berm betrof.

De gemeente is aan te spreken voor schade door gebreken aan het wegdek die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker. De onverharde berm is echter niet het wegdek waar normaal gesproken op wordt gereden. De eisen hiervoor zijn dan ook niet hetzelfde. Op het moment dat u de weg zelf verlaat, moet u eerder rekening houden met eventuele obstakels of gebreken.

U geeft aan dat u bent uitgeweken voor een tegenligger. Als deze tegenligger een verkeersfout maakte waardoor u nu schade heeft kunt u deze tegenligger aanspreken. Is deze niet bekend, maar u kunt wel de toedracht bewijzen, bijvoorbeeld met getuigen, dan kunt u het Waarborgfonds aanspreken. De aansprakelijkheid van de tegenligger moet dan wel vast staan.

Meer informatie over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder vindt u op onze website.