Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Het echte effect van maximum snelheid reductie

Vraag gesteld door I. Kortlandt op 5 oktober 2019

Kan eens worden uitgelegd wat het werkelijke effect is van een reductie in snelheid van 130 met 10 of 20 km voor personenauto´s op het geheel van de CO2 uitstoot in NL. Ik lees dat personenverkeer (op snelwegen?) 6% van de uitstoot voor haar rekening neemt en een reductie in snelheid 4% oplevert. Met elkaar vermenigvuldigd is dat 0,24%. Gaat het dan niet om een schijnmaatregel, ofwel politieke windowdressing.

Antwoord van Harm

Antwoord van Harm

ANWB Expert

U wilt weten wat een verlaging van de snelheid op onze snelwegen nu werkelijk kan opleveren. Dat wordt al gauw een vrij wetenschappelijk verhaal.

Als je dit per auto bekijkt dan is er voor de uitstoot van CO2 zeker een besparing; de uitstoot hiervan is nagenoeg rechtevenredig met het brandstofverbruik.
Een afname van 130 naar 120 km/h staat gelijk aan 4% besparing en van 130 naar 100 km/h voor 15%  (bron: TNO).

Als je naar het totale wegverkeer kijkt, dan zullen er aan de ene kant auto's zijn die nu al niet harder dan 100km/h reden. Daar valt dus niets te besparen.
Aan de andere kant zal het verbruik van de "hardrijders" nog wel hoger zijn, want je kan, zeker in Nederland, vaak niet lang een hoge snelheid aanhouden en moet er worden geaccelereerd om deze weer te bereiken. Met anticiperen valt dit effect te verminderen maar continu zo hard mogelijk rijden kan het brandstofverbruik (en daarmee de CO2 uitstoot) behoorlijk laten toenemen.

Als je het aandeel van uitstoot door licht verkeer (6,7%) vermenigvuldigt met de eerder genoemde 15% (het verschil tussen 130 en 100 km/h bij constante snelheid) dan zou de besparing 1% zijn. Niet veel op zichzelf, hoewel alle kleine beetjes natuurlijk helpen en dit maar één van de maatregelen zou kunnen zijn. Wel zou je kunnen stellen dat een vrij kleine groep voor extra vervuiling zorgt die in het drukke Nederlandse verkeer voor vrij weinig tijdwinst zorgt. Of dit dan een schijnmaatregel is zal een ieder voor zich moeten bepalen.

Bovenstaande geldt alleen voor de CO2 uitstoot. Voor andere uitlaatgassen kan er een heel ander beeld zijn. Maar in principe geldt wel; hoe meer brandstof er verbruikt wordt, des te meer uitlaatgassen zullen er zijn.