Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dot datum

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 9 oktober 2019

Nu begrijp ik het niet meer. De expert vertelt dat een dotdatum van een band tot wel 3 jaar oud mag zijn om als nieuw aangemerkt te mogen worden, maar als mijn caravanband een dotdatum heeft van 5 jaar oud moet hij vervangen worden van de verzekering. Ik ben de weg kwijt.

Antwoord van Mickel

Antwoord van Mickel

ANWB Expert

U geeft aan dat uw verzekeringspolis een beperking heeft waarbij de banden niet ouder mogen zijn dan 5 jaar. 

Tevens geeft u aan dat wij een band als nieuw beschouwen vanaf het moment dat die gemonteerd wordt. U geeft aan dat het wringt.

Het is raadzaam om in deze discussie een aantal zaken uit elkaar te halen.

De wetgeving:

Voor aanhangers bestaat er geen APK plicht, er staat dus nergens in de wet dat banden gebonden zijn aan een maximale  leeftijd.

De productieweek:

Bandenproducenten zijn verplicht middels een code (de DOT-code)  de productieweek van de band te merken. Over deze datum zal geen discussie ontstaan. Een DOT-code is gemakkelijk te herkennen. De DOT code 4317 bijvoorbeeld, is een band die geproduceerd is in week 43 van het jaar 2017.

De praktijk:

Banden bestaan uit materialen die aan veroudering onderhevig zijn. Maar dat is niet alleen maar leeftijd gerelateerd. Zaken als uitdroging door UV straling van de zon, temperatuur, contact met bijvoorbeeld olie en vocht, stilstand op 1 punt,  en normaal gebruik hebben allemaal invloed op dit verouderingsproces. Sommige aspecten hiervan zijn visueel waar te nemen, andere niet.

Als een nieuwe ongemonteerde band goed opgeslagen wordt, zal dit proces van veroudering zodanig langzaam gaan dat na 2-3 jaar goede opslag, technisch gezien de band na 1e montage nog ongeveer als nieuw gezien kan worden.

De praktijk heeft geleerd dat gemiddeld genomen banden, die een DOT code hebben van 6 jaar regelmatig maar minimaal 1 x per jaar, op scheurvorming en beschadigingen gecontroleerd dienen te worden. Blijkt uit die controle dat er verouderingsverschijnselen zichtbaar zijn, dan dient alsnog vervanging plaats te vinden. 

Als de banden visueel in goede staat zijn is het nog niet nodig ze te vervangen. Het standaard vervangen van banden na 6 jaar is een achterhaald advies.

Bij de meeste caravans die alleen tijdens vakantie gebruikt worden,  worden er dusdanig weinig kilometers gereden waardoor het profiel vaak nauwelijks slijt.  
Een noodzakelijke vervanging door die slijtage van het profiel komt dus weinig voor.

Daarom geven wij  het advies, dat hoe dan ook na 10 jaar vanaf de productiedatum, de banden beter preventief vervangen kunnen worden. Na deze tijd kan niet meer gegarandeerd kan worden dat een visuele inspectie een oordeel kan geven over de staat van de band. Het karkas, de laag boven de binnenvoering die bestaat uit dunne textielkoorden of kabels, is visueel niet te beoordelen.

De verzekering:

Er zijn verzekeraars die in hun voorwaarden beperkingen over de maximum leeftijd van banden hebben staan. Ze kunnen hierbij niet refereren aan wetgeving, want die is er niet.

Tevens vermelden hun voorwaarden niet altijd welke leeftijd er gehanteerd wordt, een DOT code of bijvoorbeeld een aankoop en/of  montagedatum.

Het is de vraag of een verzekeringsmaatschappij, in het geval van een geschil, van een verzekerde kan verwachten dat die kennis heeft van DOT code’s. Men koopt immers nieuwe banden en dat is aantoonbaar middels een factuur. De leek handelt te goeder trouw.

Het is in ieder geval raadzaam om uw voorwaarden er goed op na te slaan en te kijken of er daadwerkelijk een productiemaand (DOT Code) genoemd  wordt. U zou ook eens kunnen informeren of uw verzekeringsmaatschappij genoegen neemt met een  factuur voorzien van een aankoopdatum.

Een verzekeraar zal in veel gevallen proberen het risico op een schadeclaim zo laag mogelijk te houden, waardoor er een vervangingstermijn  gesteld wordt in de voorwaarden.  Dit wil echter niet zeggen dat vervanging van de banden op dat moment al technisch noodzakelijk is. Het staat u natuurlijk vrij uw caravan te verzekeren bij een verzekeraar die deze voorwaarden niet stelt.