Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zelf laten aanpassen euro label auto na keuring?

Vraag gesteld door R. Gort op 4 oktober 2019

Waar ik in geïnteresseerd ben is het volgende. Onze auto (een Skoda Greentech uit 2015) is voorzien van een Euro5 label. Bij verder uitzoeken blijkt dit een Euro 5b label. Het kentekenregister vermeldt een uitstoot aan lichte deeltjes van 130 microgram per km. Dit is in feite nauwelijks boven de Euro 6 meetgrens (vanwege correctiefactor 1.5 is die immers 120 microgram/km). Maar belangrijker, de auto voldoet gewoon aan de huidige 6d temp norm (factor 2.1 voor uitstoot 80 impliceert 176 max, daar zit de auto dus fors onder!

Mijns inziens zou de auto dus in aanmerking moeten komen voor het Euro 6d temp label, wat in de toekomst gunstiger is omdat in veel milieuzones de regels stapsgewijs worden aangescherpt en bijv Antwerpen miv 2025 geen Euro5 diesel auto’s meer toestaat maar wel euro 6.

Mijn eerste vraag: hoe kun je dit als autobezitter regelen? Is het mogelijk om je auto te laten keuren en zelf een 6d temp certificaat aan te vragen en dit door de RDW te laten registreren? En hoe staat u hier in als ANWB? Vindt u niet dat dit een recht zou moeten zijn van de individuele autobezitter en dat hiervoor ook betaalbare en betrouwbare keuringsstations zouden moeten komen en dat de RDW deze registratie tegen lage kosten zou moeten doen?

Onderliggend bevat mijn vraag dus kritiek op het huidige systeem van registratie door de RDW. Om te beginnen zou onderscheid in Euro 5a en 5b geregistreerd moeten worden. Dat zou de weg vrij kunnen maken om ook in de milieuzones hierin onderscheid aan te brengen. Het ligt dan vervolgens voor de hand dat de sluiting van milieuzones voor 5b gelabelde auto’s wordt gelijkgetrokken met 6d temp gelabelde auto’s.

Hoe is de inzet van de ANWB op dit dossier? Onderkent u dit probleem en bent u bereid zich in te zetten voor een differentiatie in de milieuzones die beter aansluit bij de daadwerkelijke uitstootgegevens zoals geregistreerd?

Antwoord van Menno

Antwoord van Menno

ANWB Expert

U vraagt of de emissieklasse van uw auto aan te passen is.

Uw auto is via een typegoedkeuring toegelaten tot de weg. In de typegoedkeuring ligt de uitstoot van het betreffende type auto vast. Voor uw auto is tevens vastgelegd dat gemeten maximale uitstoot voldoet aan de limieten van de euro 5 norm of emissieklasse. Uw auto is niet zelf gemeten, er is een testvoertuig gemeten en de fabrikant verklaart met een certificaat van overeenstemming dat alle voertuigen die onder de betreffende typegoedkeuring worden verkocht identiek zijn aan het gemeten testvoertuig.

Met betrekking tot de schadelijke uitstoot is de emissie van NOX, fijnstof, CO en HC gemeten. Al die uitstootcomponenten moeten aan de limieten van de geldende emissieklasse voldoen. Het is mogelijk dat een auto op één of enkele componenten beter scoort dan de toegepaste emissielimieten van de (tijdens de uitgevoerde tests geldende euroklasse (in uw geval euro 5) maar het is niet mogelijk dan te stellen dat de auto eigenlijk een betere euroklasse zou moeten hebben.

De emissiewaarden van het testvoertuig zijn volgens een vaste rijcyclus op een rollenbank (dus in een laboratorium) gemeten. Bij euro 5 was de zogenaamde NEDC cyclus van toepassing. Inmiddels (bij euro 6d) wordt de nieuwere WLTP cyclus gebruikt. Verder wordt in de nieuwste (euro 6d temp) tests niet alleen in het laboratorium gemeten, maar ook (met mobiele meetapparatuur) op de openbare weg zelf. De op die wijze op de openbare weg gemeten uitstoot mag (op dit moment) niet meer dan 2,1 maal hoger zijn dan de in het laboratorium gemeten waarde.

Het is eigenlijk niet mogelijk af te wijken van de voor uw auto geldende typegoedkeuring (dus toelating tot de openbare weg). Uw auto zal dan een nieuwe keuring en aanverwante tests moeten ondergaan. Dat is buitengewoon kostbaar (en duurder dan het aanschaffen van een nieuwe auto met de nieuwste emissieklasse). Bedenkt verder dat uw auto ontworpen is voor de euro 5 emissienormen. Het is zeer onaannemelijk dat deze auto ook aan de veel scherpere en strengere euro 6d temp eisen zou voldoen.