Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Coulance?

Vraag gesteld door J. W. van der Plas op 20 augustus 2019

Mijn Golf Sportsvan van 2014 heeft een minimaal olielek bij de Turbo aanzuig slang (art. nr. 21131900) volgens de dealer is dit veroorzaakt door een productiefout, er zit een braam op het spruitstuk waardoor de afdichtingsring beschadigt is.

Ze lieten mij een VW bulletin zien waarin dit beschreven wordt. Vanwege de leefttijd van de auto wil de importeur echter geen coulance regeling toepassen. De dealer wil de kosten van de reparatie delen, dus elk 50% (geschatte kosten Euro 150) Vind u dit een redelijk voorstel of zou VW dit volledig moeten vergoeden, omdat ze zelf aangeven dat het veroorzaakt wordt door een productiefout.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Er is sprake van een klein olielekkage bij de turbo van uw VW Golf Sportsvan (2014). Volkswagen erkent dat de lekkage het gevolg is van een braam op het spruitstuk. Gebrek is toe te schrijven aan een productiefout. De dealer stelt voor de reparatiekosten van € 150,- te delen. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Non-conformiteit art 7:17 BW
Nu vaststaat dat het de olielekkage veroorzaakt wordt door een braam op het spruitstuk (productiefout), voldoet de auto niet aan de redelijke verwachting op grond van de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst. Ofwel, er is sprake van non-conformiteit.

Terug naar verkoper
Voor een beroep op non-conformiteit dient u uw verkoper (VW dealer) de gelegenheid te bieden het gebrek te herstellen. Kosten van de repartie komen op grond van art 7:21 lid 2 BW geheel voor rekening van de verkoper.

Geschillencommissie
Geschillen met een BOVAG aangesloten autobedrijf kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.