Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto rijden in Spanje

Vraag gesteld door F. Pol op 27 juli 2019

Op uw site staat dat het niet is toegestaan om een spaanse auto van in spanje wonende familie te rijden zonder nie nummer, maar onder aan de site staat van een anwb adviseur dat het wel mag zonder nie nummer, wat is nu juist wel of niet toegestaan? 

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Mag ik in Spanje in de Spaanse auto van familie rijden, als ik niet beschik over een NIE-nummer?

Het eerder gegeven antwoord van mijn collega is juist.
Voor zover wij kunnen nagaan is het, zonder NIE-nummer, toegestaan om als Nederlands ingezetene gebruik te maken van een Spaans gekentekend voertuig in Spanje.
Om hierover zekerheid te krijgen raad ik u aan om dit bij de Spaanse autoriteiten na te vragen.
Ook is het belangrijk om na te gaan of de autoverzekering dekking biedt als de auto wordt uitgeleend aan een niet-ingezetene van Spanje. Het is mogelijk dat hiervoor extra premie moet worden betaald.