Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is niet inklapbaar scherp gepunt uitsteeksel op motorkap van auto toegestaan?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 18 juli 2019

Ik zag laatst een oude Jaguar staan met het symbool van Jaguar als een pijlpunt naar voren gericht. Ik heb gevoeld of die kon inklappen bij een botsing, maar hij zat goed vast en kon niet inklappen bij een botsing. Arme fietser of voetganger die gespietst wordt door die naar voren uitstekende scherp gepunte Jaguar. Ik meende gehoord te hebben dat uitstekende merktekens aan de voorkant van de auto inklapbaar moesten zijn. 

Vraag: Is het nog toegestaan om bij een oldtimer zo’n niet inklapbaar scherp gepunt embleem te hebben aan de voorkant van de auto?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of een scherp naar voren uitstekend merk embleem wel is toegestaan om de door u omschreven reden.

In het reglement Voertuigen staat daar het volgende over;

1.            Personenauto’s mogen geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.     
2.            Onverminderd het bepaalde in het eerste lid moeten uitstekende delen van personenauto’s, die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.                  
3.            Het bepaalde in het eerste lid en tweede lid is niet van toepassing op voertuigdelen die zich hoger dan 2,00 m boven het wegdek bevinden.


Binnen het APK reglement is echter het volgende opgenomen;

Personenauto’s mogen aan de aan de voorzijde niet zijn voorzien van voorzieningen die in geval van botsing de kans op lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten.

Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.

Dit is dus vooral een punt van handhaving door de politie en zou dus als gevaarlijk geinterpreteerd kunnen worden door een dienstdoende agent.