Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Milieusticker Europa

Vraag gesteld door op 6 juli 2019

Waarom is er niet een sticker binnen Europa die voor alle landen geschikt is. Als ik een rondje citytrips maak heb ik 6 milieustickers nodig.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U pleit voor uniformiteit wat betreft de Europese milieuzones.

De ANWB is voorstander van schone lucht en steunt de overgang naar verkeer zonder schadelijke uitstoot. Een milieuzone kan op onze steun rekenen wanneer deze daar substantieel aan bijdraagt. De ANWB gaat internationaal pleiten voor afdoende informatie voor het publiek en harmonisering van milieuzones. Daarbij zal één uniform verkeersbord, wederzijdse erkenning van vergunning/vignetten en het wegnemen van administratieve drempels voorop staan. Dit zal worden opgepakt met de FIA, zusterclubs van de ANWB  en organisaties die opkomen voor het publieke belang zoals Polis.

Wat de ANWB vindt en doet op het gebied van milieuzones nationaal en internationaal, leest u op onze pagina Milieuzones.

UPDATE:

De milieumaatregelen in Frankrijk zijn vanaf juli 2019 aangescherpt. Alle Franse steden en departementen kunnen een milieuzone instellen, permanent, of tijdelijk als er ernstige luchtvervuiling wordt gemeten. Om niet voor verrassingen te komen staan, raden we u aan om een milieusticker aan te schaffen. De kosten zijn niet hoog en de sticker blijft geldig (voor het betreffende kenteken).

Op onze website kunt u meer (en de meest actuele stand van zaken) lezen over de milieuzones in Frankrijk.